ÇEKİ ile başlayan kelimeler

Başında ÇEKİ harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Çekingenleşmek, Çekirdeklenmek, Çekiştiricilik

13 Harfli Kelimeler

Çekingenleşme, Çekingenlikle, Çekirdekçilik, Çekirdeklenme

12 Harfli Kelimeler

Çekicileşmek

11 Harfli Kelimeler

Çekimsenmek, Çekimserlik, Çekimsizlik, Çekincikler, Çekindiğini, Çekingenlik, Çekinilmesi, Çekinmezlik, Çekirdeksel, Çekirdeksiz, Çekiştirici, Çekiştirmek

10 Harfli Kelimeler

Çekiciliği, Çekiçlemek, Çekimlemek, Çekimölçer, Çekimsenme, Çekingence, Çekinilmek, Çekinmeden, Çekinmemek, Çekinmesiz, Çekirdecik, Çekirdekçi, Çekirdekli, Çekişmesiz, Çekiştiren, Çekiştirme

9 Harfli Kelimeler

Çekicilik, Çekiçhane, Çekiçleme, Çekimleme, Çekinceli, Çekinerek, Çekinilme, Çekinmesi, Çekişmeli

8 Harfli Kelimeler

Çekilgin, Çekilmek, Çekilmez, Çekilmiş, Çekimser, Çekimsiz, Çekincik, Çekingen, Çekinmek, Çekinmez, Çekinsel, Çekirdek, Çekişken, Çekişmek

7 Harfli Kelimeler

Çekikçe, Çekilgi, Çekiliş, Çekilme, Çekimci, Çekimli, Çekimlü, Çekince, Çekinge, Çekinik, Çekinin, Çekiniş, Çekinme, Çekinti, Çekirge, Çekişli, Çekişme, Çekişte

6 Harfli Kelimeler

Çekici

5 Harfli Kelimeler

Çekiç, Çekik, Çekim, Çekiş, Çekit

4 Harfli Kelimeler

Çeki

Bazı ÇEKİ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


çeki : tartı, odun, çeki düzen, üzüntü, sıkıntı
çekicileşmek : güzelliği, albenisi
çekiliş : keşide
çekilmek : gerilemek, katılmamak, vazgeçmek, katlanmak, üstlenmek, fariğ olmak, fariğolmak, istifa etmek, kaçılmak, voltasını almak
çekilmez : karın ağrısı, somurtuk, tahammül fersa
çekilmiş : fariğ, munkabız, müncezib
çekim : cazibe, tasrif, plân, çekicilik, albeni, alım, gelgel, isim tasrifi, traksiyon
çekimlemek : tasrif etmek
çekimölçer : gravimetre
çekimsenmek : kaçınmak
çekimser : müstenkif
çekince : rezerv, ihtiraz, tehlike, ürk
çekincik : nükleon, ağırcık
çekincikler : temel tanecik
çekindiğini : çekince koymak
çekinerek : çekine çekine, ıkına sıkına
çekinge : kaçınma, sakınca
çekingence : ürkekçe

Bazı ÇEKİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çekiçleme :

TDK:
isim Çekiçlemek işi

çekinme :
TDK:
isim Çekinmek işi
"Hem hayatta yumuşak yüzlü olmanın, kalp kırmaktan çekinmenin hiç manası yok." - E. İ. Benice

çekirdekçilik :
TDK:
isim Çekirdekçinin yaptığı iş

ÇEKİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Daktiloya Çekilmiş Şiirler - Yazar: Nilgün Marmara
Çekilme Suları - Yazar: Şükrü Erbaş

ÇEKİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 56: Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defasında hiç çekinmeden ahidlerini bozan kimselerdir.

Kelime Bulma Motoru