ÇOK ile başlayan kelimeler

Başında ÇOK harfleri bulunan 24 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Çokbilmişlik

11 Harfli Kelimeler

Çokbenzerli

10 Harfli Kelimeler

Çoklarınca

9 Harfli Kelimeler

Çokbilmiş, Çoktandır

8 Harfli Kelimeler

Çokçuluk, Çoklukla, Çokrağan, Çokramak, Çoksamak, Çoksatar, Çoktürel

7 Harfli Kelimeler

Çokları, Çokrama

6 Harfli Kelimeler

Çokgen, Çoklar, Çokluk, Çoktan

5 Harfli Kelimeler

Çokal, Çokan, Çokça, Çokçu

4 Harfli Kelimeler

Çoku

3 Harfli Kelimeler

Çok

Bazı ÇOK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


çokgen :

TDK:
isim, matematik Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şekil, poligon

çoklarınca :
TDK:
zarf Birçok kimse tarafından

çokluk :
TDK:
1. isim Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı
"Güzel seslere fazla kapılma, onun çokluğu gönül öldürür." - N. F. Kısakürek
2. Çoğunluk
"O akşam kibarların geleceğini, smokin hatta frakların çoklukta olacağını söyledi." - H. E. Adıvar
3. dil bilgisi Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem
4. zarf Sık sık, çokça, çok kez
"Ben çokluk ata binmediğim için birkaç ay içinde at toplandı, semirdi ve güzelleşti." - F. R. Atay

ÇOK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NASR - 1, 2, 3: Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.
TAHRİM - 1: Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
HAŞR - 10: Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!  .

Kelime Bulma Motoru