Ö ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 10 harfli 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öbeklenmek, Öbekleşmek, Ödiyometre, Ödünçleşme, Öfkelenmek, Öfkelenmiş, Öfkesellik, Öğrencelik, Öğrencilik, Öğrenilmek, Öğrenilmez, Öğrenilmiş, Öğrenimlik, Öğrenmelik, Öğretileme, Öğretilmek, Öğürleşmek, Öğürtlemek, Öğütlenmek, Öküzsoğuğu, Ölçülmemiş, Ölçümlemek, Ölçünlemek, Ölçüsüzlük, Ölçüştürme, Öldüresiye, Öldürmemek, Öldürülmek, Öldürülmüş, Ölükuyruğu, Ölümsüzlük, Ömrübillah, Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi, Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler, Ötümsüzlük, Övündürücü, Övüngenlik, Öylemesine, Özbekistan, Özdekçilik, Özdemlilik, Özdeşlemek, Özdeşleşme, Özdeştirme, Özelleşmek, Özendirmek, Özengenlik, Özensizlik, Özerkleşme, Özetlenmek, Özetlersek, Özgünleşme, Özgürleşme, Özgürlükçü, Özküçültüm, Özleştirme, Öznelcilik, Özseverlik, Özümlenmek, Özümsenmek, Özyeterlik

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öfkesellik : irritability
öğrenilmek : bellenmek, bilinmek
öğrenmelik : burs
öğretileme : endoktrinasyon
öğütlenmek : ibret almak
öküzsoğuğu : sitteisevir
ölçülmemiş : ölçüsüz
ölçünlemek : standardize etmek
ölçüsüzlük : ayarsızlık, muvazenesizlik
öldürülmek : defteri dürülmek, gebertilmek, maktul düşmek, ortadan kaybolmak, post elden gitmek, postu kaptırmak, tantuna gitmek, temizlenmek
öldürülmüş : maktul
ölükuyruğu : akrep
ölümsüzlük : ölmezlik, kalıcılık, ebedîlik
öncesizlik : ezeliyet, ezel
önemsemeye : dert değil
örgütçülük : teşkilâtçılık
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlenme : teşkilâtlanma
örnekbiçim : model
örtülmemiş : örtüsüz
örümcekler : eklem bacaklılar, örümceğimsiler
öylemesine : öylesine
özbekistan : kırgızistan, türkmenistan, kazakistan, orta asya
özdekçilik : maddecilik, materyalizm
özendirmek : gayret vermek, isteklendirmek, kamçılamak, teşvik etmek
özengenlik : amatörlük
özetlersek : hâsılı velkelâm
özleştirme : arılaştırma
özseverlik : narsisizm

Bazı Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ölümsüzlük :

TDK:
olumsuzluk

öngörülmek :
TDK:
nsz İlerisi için kararlaştırılmak, göz önünde tutulmak
"Bir konser salonunda konser vermesi öngörülmüştü." - A. Ağaoğlu

örgütçülük :
TDK:
isim Örgüt kurma işi, teşkilatçılık

Ö ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 58: Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.

Kelime Bulma Motoru