Ö ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 5 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Öbürü, Ödeme, Ödlek, Ödünç, Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm, Öksüz, Öktem, Ölçek, Ölçen, Ölçer, Ölçme, Ölçüm, Ölçün, Ölçüş, Ölçüt, Ölgün, Ölmek, Ölmez, Ölmüş, Ölsün, Ölüme, Ölüyü, Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz, Öpmek, Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü, Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Övmek, Övret, Övücü, Övünç, Özbek, Özdek, Özden, Özdeş, Özeme, Özenç, Özeni, Özerk, Özgen, Özgül, Özgün, Özgür, Özlem, Özlük, Öznel, Özsel, Özsen, Özsüz, Özünü

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öbürü : öteki, diğeri, öbürkü
ödeme : tediye, eda, ifa, ita, tesviye
ödünç : ariyet, iare, istiare
öğlen : öğle, nısfınnehar, meridyen düzlemi
öğmek : övmek
öğrüm : eylül
öksüz : sahipsiz, kimsesiz, yetim
ölçek : kile, kadran, kıt'a, mikyas
ölçen : sistem değerlendirmeci
ölçme : istimara, sayı, şablon
ölçüt : kıstas, mısdak, kriter, miyar, ölçü
ölmez : ölümsüz, lâyemut
ölmüş : ölen, cansız, geberik, mevta, müntakil, mürd, mürt, müteveffa, ölü
ölüme : kanını emmek
ölüyü : tahnit
öncel : selef, eslâf
öndeç : komütatör
önemi : takdir olunmak
öneri : düşünce

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ölmek :

TDK:
1. nsz Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can vermek
"Şerefli insanlar olarak yaşayacak, şerefli insanlar olarak öleceğiz." - E. M. Karakurt
2. Bitki, solmak
"Bu çiçekler dayanmaz, çabuk ölür."
3. Bazı sebeplerle çok sıkıntı veya acı çekmek
4. Değerini, geçerliğini, gücünü yitirmek, kullanılmamak
"Bu usul öldü artık."

öteki :
TDK:
1. zamir Diğeri, öbürü
"Bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış!" - M. Ş. Esendal
2. sıfat Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan
3. sıfat Öbür, diğer
4. sıfat, toplum bilimi Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan

ötmek :
TDK:
1. nsz Kuş veya böcekler, değişik tonda ses çıkarmak
"Gelmiş o yaylanın baharı / Öter bülbüller hoştur avazı" - Âşık Veysel
2. Herhangi bir nesne sürekli ses çıkarmak
3. Üflemeli çalgıların sesi çıkmak
"Bu flüt ötmüyor."
4. Anlamsız, boş konuşmak
"Onlar saçma sapan ötüp dururken ben içimden şöyle düşünüyordum." - R. H. Karay
5. Sarhoş kusmak
6. Gizli bir şeyi söylemek

Ö ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Özalp (Van)

Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yalandan Kim Ölmüş - Yazar: Uğur Dündar
Sevdanın Ölmüş Yanı - Yazar: Ceren Bozkurt
Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır? - Yazar: Bülent Akyürek
Gececiler Mavi Öğlen - Yazar: Scott Westerfeld
Ölmüş Oyuncaklar Müzesi - Yazar: Akif Hasan Kaya
Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi - Yazar: Güzide Sabri Aygün

Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 120: İbrahim, gerçekten Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önder idi; Allah'a ortak koşanlardan değildi.
BAKARA - 124: Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım, demişti. «Soyumdan da (önderler yap, yâ Rabbi!) » dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.
HUD - 17: Rabbin tarafından (gelmiş)  açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın Kitab'ı (elinde) bulunan kimse (inkârcılar gibi)  midir? Çünkü bunlar ona (Kur'an'a) inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkâr ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir, bundan şüphen olmasın; zira bu, senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir; fakat insanların çoğu inanmazlar.

Kelime Bulma Motoru