Ö ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 5 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Öbürü, Ödeme, Ödlek, Ödünç, Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm, Öksüz, Öktem, Ölçek, Ölçen, Ölçer, Ölçme, Ölçüm, Ölçün, Ölçüş, Ölçüt, Ölgün, Ölmek, Ölmez, Ölmüş, Ölsün, Ölüme, Ölüyü, Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz, Öpmek, Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü, Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Övmek, Övret, Övücü, Övünç, Özbek, Özdek, Özden, Özdeş, Özeme, Özenç, Özeni, Özerk, Özgen, Özgül, Özgün, Özgür, Özlem, Özlük, Öznel, Özsel, Özsen, Özsüz, Özünü

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ödeme : tediye, eda, ifa, ita, tesviye
ödünç : ariyet, iare, istiare
öğmek : övmek
ölçek : kile, kadran, kıt'a, mikyas
ölçen : sistem değerlendirmeci
ölçme : istimara, sayı, şablon
ölçüm : takdir
ölçüt : kıstas, mısdak, kriter, miyar, ölçü
ölgün : zayıflamış, dirliği, canlılığı, pörsümüş, solmuş
ölmüş : ölen, cansız, geberik, mevta, müntakil, mürd, mürt, müteveffa, ölü
ölsün : boynu altında kalsın!
ölüme : kanını emmek
ölüyü : tahnit
öncül : mukaddem, kılavuz, öncü
öndeç : komütatör
önden : peşin
önder : gücü, lider, şef, rehber, kılavuz

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


örgüt :

TDK:
1. isim Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat
"Örgütteki dosyası da çoktan dürülmüştü." - T. Buğra
2. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü

özbek :
TDK:
özel, isim Özbekistan Cumhuriyeti nde yaşayan, Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse

Ö ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Özalp (Van)

Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Medeniyetin Ötesi - İnsanlığın Yeni Büyük Macerası - Yazar: Daniel Quinn
Direnişin Ötesi - Her Şey - Yazar: Subcomandante...
Köy Enstitüleri ve Ötesi - Yazar: Mahmut Makal
Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi - Yazar: Nasuh Mahruki
Sınır Ötesi - Yazar: Osman Aysu
Saray ve Ötesi - Yazar: Halit Ziya...
Üç Deniz Ötesi - Yazar: Ahmed Günbay...
Yalnızlık Ötesi - Yazar: Sermin Dağlı
Kuşkunun Ötesi - Yazar: Osman Aysu

Kelime Bulma Motoru