Ö ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında Ö harfleri bulunan 5 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Öbürü, Ödeme, Ödlek, Ödünç, Öğlen, Öğmek, Öğrek, Öğrüm, Öksüz, Öktem, Ölçek, Ölçen, Ölçer, Ölçme, Ölçüm, Ölçün, Ölçüş, Ölçüt, Ölgün, Ölmek, Ölmez, Ölmüş, Ölsün, Ölüme, Ölüyü, Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz, Öpmek, Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü, Ötede, Öteki, Ötepü, Ötesi, Ötmek, Ötücü, Ötürü, Övmek, Övret, Övücü, Övünç, Özbek, Özdek, Özden, Özdeş, Özeme, Özenç, Özeni, Özerk, Özgen, Özgül, Özgün, Özgür, Özlem, Özlük, Öznel, Özsel, Özsen, Özsüz, Özünü

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


öbürü : öteki, diğeri, öbürkü
ödünç : ariyet, iare, istiare
öğlen : öğle, nısfınnehar, meridyen düzlemi
öğmek : övmek
öğrüm : eylül
öksüz : sahipsiz, kimsesiz, yetim
ölçen : sistem değerlendirmeci
ölçme : istimara, sayı, şablon
ölçün : standart, nitelik, nicelik, ağırlık
ölçüt : kıstas, mısdak, kriter, miyar, ölçü
ölgün : zayıflamış, dirliği, canlılığı, pörsümüş, solmuş
ölmek : değerini, geçerliğini, kullanılmamak, can vermek, gebermek, nalları dikmek, adres değiştirmek, bir avuç toprak olmak, bir hâl olmak, bir seksen uzanmak, can borcunu ödemek, candan geçmek, canı çıkmak, canıçıkmak, cartayı çekmek, cavlağı çekmek, cavlamak, çıngırağı çekmek

Bazı Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ölçek :

TDK:
1. isim Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
2. sıfat Bu ölçü miktarında olan
"İki ölçek buğday."
3. Tahıl ölçmeye yarar kap, kile
4. coğrafya Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran
"Yüz binde bir ölçeğinde bir harita."
5. fizik Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran
6. Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü

ölmüş :
TDK:
olmuş

özgül :
TDK:
sıfat Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
"Demek ki güzele olan eğilim insanın özgül bir vasfı değil." - İ. Özel

Ö ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Özalp (Van)

Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar - Yazar: Antonio Tabucchi
Heykeltraş Babam Tankut Öktem - Yazar: Oylum Öktem İşözen
Ölüyü Uyandırma - Vampir Hikayeleri - Yazar: Kolektif

Ö ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 140: Eğer siz (Uhud'da) bir acıya uğradınızsa, (Bedir'de de düşmanınız olan) o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz (zaferi bazen bir topluma bazen öteki topluma nasip ederiz. ) Ta ki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.

Kelime Bulma Motoru