ÖN ile başlayan kelimeler

Başında ÖN harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Önemsemeyerek

12 Harfli Kelimeler

Önemsememesi, Önemsemezlik

11 Harfli Kelimeler

Önemsememek, Önemsemeyen

10 Harfli Kelimeler

Öncesizlik, Önemsemeye, Önemsenmek, Önemsizlik, Öngörülmek, Önleyimevi

9 Harfli Kelimeler

Önbileşen, Öncecilik, Öncelemek, Öncelikle, Öncelikli, Önemsemek, Önemseniş, Önemsenme, Önemseyiş, Önemsizce, Öngörülme

8 Harfli Kelimeler

Önbilici, Önceleme, Önceleri, Önderlik, Önemlice, Önemseme, Öngörmek, Öngörülü, Önlemsiz, Önlenmek, Önleyici, Önlüklük, Önmaymun, Önödence, Önsellik

7 Harfli Kelimeler

Önceden, Öncelik, Öncesiz, Öncülük, Öndelik, Önelcik, Önemsiz, Önermek, Önetken, Öngörme, Ön­leme, Önlemek, Önlemli, Önleniş, Önlenme, Önleyen, Önleyiş, Önlüklü, Önoloji, Önsuçlu, Önünden, Önyapım

6 Harfli Kelimeler

Önalgı, Önalım, Önayak, Önbesi, Önbili, Önceki, Öncesi, Öndeki, Öndeyi, Önemli, Önerge, Öneriş, Önerme, Önerti, Öngörü, Öngüdü, Önleme, Önörgü, Önsezi, Öntest, Önünce, Önünde

5 Harfli Kelimeler

Öncel, Öncül, Öndeç, Önden, Önder, Önemi, Öneri, Öneze, Öngün, Önlem, Önlük, Önsel, Önsöz, Önsuç, Önsüz, Önyüz

4 Harfli Kelimeler

Önad, Önce, Öncü, Önçe, Önde, Önek, Önel, Önem

3 Harfli Kelimeler

Önü

2 Harfli Kelimeler

Ön

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ön : civar, yöre, karşı, huzur, kat, muvâcehe, peşin, piş, taraf, yamaç
önbileşen : önerti
önceden : başlarken, başlangıçta, evvelce, evvelden, peşin, peşinen
önceleri : başlangıçta, evvel zaman, evvelce, evveliyat, evvelleri, iptidaları
öncesizlik : ezeliyet, ezel
öncü : müjdeci, avangart, önder, kılavuz, pişdar, aldı, başacı, başalmış, bayrak, öncül, yelme
öncül : mukaddem, kılavuz, öncü
öncülük : önderlik
öndeç : komütatör
öndelik : avans, peşinat
önder : gücü, lider, şef, rehber, kılavuz, başat, alemdar

Bazı ÖN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


öncel :

TDK:
1. isim Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, eslaf, ardıl karşıtı
2. Önceden yaşamış olanlar
3. mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler

öncesizlik :
TDK:
1. isim Öncesi olmama durumu
2. Ezel

öngörme :
TDK:
isim Öngörmek işi

ÖN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 27: Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar,.
FUSSİLET - 42: Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmiştir.

Kelime Bulma Motoru