ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördek : badi, batbat, kış, palaz, perde, perde ayaklılar, süzgeçgagalılar, vakvak
örek : duvar, mimari
örekmen : mimar
örgücü : elbise, örülmüş, trikotajcı
örgüde : gözenek
örgüt : teşekkül, teşkilât, federasyon, organizasyon, ordu
örgütçülük : teşkilâtçılık
örgütlendirilme : teşkilâtlandırılma
örgütlenme : teşkilâtlanma
örgütlenmek : teşkilâtlanmak
örgütleyici : yaratur
örgütlü : teşkilâtlı, yaratun
örgütsüz : teşkilâtsız
örk : kavun, karpuz, örük
örklemek : örüklemek
örmek : yün, tel, ıplik, iplik
örneğin : meselâ, söz gelimi, söz gelişi, söz temsili
örnekköy : tepetarla
örtelmek : örtlek
örtemek : örtlek
örteşmek : örtlek
örtlek : orman, örtemek, örtelmek, örteşmek, örtenmek, örtetmek

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örgütlendirilmek :

TDK:
nsz Örgütlendirme işi yapılmak, teşkilatlandırılmak

örs :
TDK:
1. isim Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
"Demir yalım gibi kızarmıştı. Küçücük örsünün üstüne koydu, dövmeye başladı." - Y. Kemal
2. Üzerine çivi çakılacak ayakkabı geçirilen kunduracı gereci

örtülmek :
TDK:
nsz Örtme işine konu olmak
"Renkleri göz alıcı, tüylü bir yol halısıyla örtülmüş olan merdivenleri ağır ağır çıkıyorum." - N. Hikmet

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşk ile Örülü Hikayeler - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru