ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ördek : badi, batbat, kış, palaz, perde, perde ayaklılar, süzgeçgagalılar, vakvak
ördekler : kazsılar
ördekmercimeği : sumercimeği
örekmen : mimar
örelemek : dolambaçlı
örgen : organ, uzuv
örgin : taht
örgü : belik, iletişim, ağ, örme, yapı, işleme, triko
örgüde : gözenek
örgütçü : teşkilâtçı, terörcü
örgütleme : teşkil, teşkilâtlandırma
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlendirilme : teşkilâtlandırılma
örgütlü : teşkilâtlı, yaratun
örgütsüz : teşkilâtsız
örme : örgü, tekstil teknikeri, triko
örmek : yün, tel, ıplik, iplik
örnekköy : tepetarla
örselemek : yıpratmak, eskitmek, hırpalamak, zedelemek, sarsmak
örtbasedilemez : güneş balçıkla sıvanmaz
örtelmek : örtlek
örtemek : örtlek
örtenmek : örtlek

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örgütlendirilmek :

TDK:
nsz Örgütlendirme işi yapılmak, teşkilatlandırılmak

örgütleniş :
TDK:
isim Örgütlenme işi, teşkilatlanış

örtüşmek :
TDK:
1. -le Aynı noktalarda ve düzlemlerde kesişmek
2. İki görüş, düşünce, sözcük, cümle birbiriyle tam olarak uyuşmak
"Ancak çarpık bir felsefe anlayışı felsefe ile dünya görüşünün örtüştüğünü savunabilir." - N. Uygur

ÖR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Örgüt - Bir Yaşam: Mehmet Koç - Yazar: İbrahim Yalçın
Gizli Örgüt Nasıl Kurulur - Yazar: Hasan Uysal

Kelime Bulma Motoru