ÖR ile başlayan kelimeler

Başında ÖR harfleri bulunan 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilmek

15 Harfli Kelimeler

Örgütlendirilme

14 Harfli Kelimeler

Ördekmercimeği, Örgütlendirmek, Örneklendirmek, Örtbasedilemez

13 Harfli Kelimeler

Örgütlendirme, Örneklendirme, Örümceklenmek

12 Harfli Kelimeler

Örümceklenme

11 Harfli Kelimeler

Ördekgagası, Örgütlenmek, Örgütleyici, Örgütsüzlük, Örnekçeleme, Örneklenmek

10 Harfli Kelimeler

Örgütçülük, Örgütlemek, Örgütleniş, Örgütlenme, Örgütleyiş, Örnekbiçim, Örneklemek, Örneklenme, Örneksemek, Örselenmek, Örtülmemiş, Örümcekler

9 Harfli Kelimeler

Ördekbaşı, Örgütleme, Örnekleme, Örnekseme, Örselemek, Örseleniş, Örselenme, Örseleyiş, Örttürmek, Örüklemek, Örümcekli, Örümceksi

8 Harfli Kelimeler

Ördekler, Ördürmek, Örelemek, Örgensel, Örgütsel, Örgütsüz, Örklemek, Örnekköy, Örneklem, Örneklik, Örseleme, Örtelmek, Örtenmek, Örteşmek, Örtetmek, Örttürme, Örtübaşı, Örtülmek, Örtülmüş, Örtünmek, Örtüşmek, Örücülük, Örükleme

7 Harfli Kelimeler

Ördürme, Örekmen, Örenlik, Örgüsüz, Örgütçü, Örgütlü, Örkleme, Örneğin, Örnekçe, Örtemek, Örtenek, Örtmece, Örtükat, Örtülme, Örtümlü, Örtünen, Örtünme, Örtüsüz, Örtüşme, Örülmek, Örülmüş, Örümcek, Örütbağ

6 Harfli Kelimeler

Örgücü, Örgüde, Örgülü, Örtbas, Örtlek, Örtmek, Örtülü, Örülme, Örülüş, Örümce

5 Harfli Kelimeler

Örcin, Ördek, Öreke, Örgen, Örgin, Örgün, Örgüt, Örmek, Örnek, Örtme, Örtük, Örtül, Örtüş, Örücü, Örülü

4 Harfli Kelimeler

Örek, Ören, Örfi, Örge, Örgü, Örme, Örtü, Örük, Örüm, Örüş

3 Harfli Kelimeler

Örf, Örk, Örs, Örü

2 Harfli Kelimeler

Ör

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


örek : duvar, mimari
örekmen : mimar
ören : harabe, virane, harabelik, yıkı
örenlik : harabelik, harabe
örgüde : gözenek
örgüt : teşekkül, teşkilât, federasyon, organizasyon, ordu
örgütleme : teşkil, teşkilâtlandırma
örgütlemek : teşkilâtlandırmak, organize etmek
örgütlenmek : teşkilâtlanmak
örgütlü : teşkilâtlı, yaratun
örgütsüz : teşkilâtsız
örnek : model, göstermelik, numune, tıpkısı, misil, kuralı, misal, asıl, biçim, emsal, kip, mostra, nazir, norm, temsil, timsal, ülgi, ülgüdür, ülgüt
örnekçe : tip
örnekköy : tepetarla
örneksemek : kıyaslamak
örtbasedilemez : güneş balçıkla sıvanmaz
örtemek : örtlek
örtenek : kıl, tüy
örtenmek : örtlek

Bazı ÖR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


örge :

TDK:
isim Motif

örgütlendirilmek :
TDK:
nsz Örgütlendirme işi yapılmak, teşkilatlandırılmak

örgütlenme :
TDK:
isim Örgütlenmek işi, teşkilatlanma
"Doğrusu, Osmanlıların örgütlenmede üstlerine pek yoktur." - S. Birsel

Kelime Bulma Motoru