Ü ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Ü harfleri bulunan 7 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ücretli, Üçkağıt, Üçlemek, Üçleşme, Üçteker, Üçüncül, Üflemek, Üflenme, Üfürmek, Üleşmek, Ülevsiz, Ülgüdür, Ülkenin, Ülkesel, Ülküdaş, Ülkülük, Ülküsel, Ümitsiz, Ümitvar, Ümmetçe, Ümmetçi, Ümmilik, Ümranlı, Ünlemek, Ünlenme, Ünletme, Ünlülük, Ünsiyet, Ürdünlü, Üremsel, Üretici, Üretimi, Üretken, Üretmek, Ürkekçe, Ürkerek, Ürküntü, Ürküsüz, Ürküten, Ürkütme, Üroloji, Ürperiş, Ürperme, Ürperti, Ürtiker, Üründük, Üründül, Ürünler, Ürünsüz, Ürüşmek, Üsalize, Üsçavuş, Üsdudak, Üslenme, Üslupçu, Üsluplu, Üssubay, Üstatça, Üstelik, Üstemel, Üstenci, Üstenme, Üsterme, Üstteki, Üstübeç, Üstünde, Üstüngü, Üstüvan, Üşengeç, Üşengen, Üşenmek, Üşü-mek, Üşürmek, Üşüşmek, Üşütmek, Üşütücü, Ütopist, Ütüleme, Ütülmek, Üveymek, Üyeleri, Üzerine, Üzerlik, Üzgüsel, Üzgüsüz, Üzülmek, Üzülmüş, Üzümsüz, Üzünçlü

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


üçkâğıt : hile, düzen, dolap
üçteker : triportör
üçüncül : sülâsî, tersiyer
üleşmek : bölüşmek, paylaşmak, pay etmek
ülkenin : erçin
ülküsel : ideal
ümitsiz : umutsuz, kalbi kırık, meyus, nâ-ümid
ümitvar : umutlu
ümranlı : bayındır, gelişmiş
ünlemek : çığırmak, seslenmek
ünsiyet : ahbaplık, alışkanlık, arkadaşlık
üretici : yetiştirici, müstahsil, arz zinciri, prodüktör
üretken : cağımda, türetgen, yapar
ürkekçe : ürkek, çekingence
ürkerek : ürkek ürkek, yılgın yılgın
ürküntü : tevahhuş, tez, vahşet
ürperti : râşe
üründül : seçkin, güzide
ürünsüz : esersiz
üsalize : üst alize
üsdudak : üst dudak
üssubay : üstsubay
üstatça : üstadane
üstelik : ayrıca, güçlü, kuvvetli, sağlam, bahusus

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ülküsel :

TDK:
sıfat Ülkü ile ilgili, ideal
"Ülküsel güzellik ve ten ihtirası yaşanan aşkta iç içe karışır." - S. İleri

ürünsüz :
TDK:
1. sıfat Ürünü olmayan
2. zarf Eseri olmadan, esersiz bir biçimde
"Neşeli bir olgunluk devrinin ürünsüz geçmesini, oldukça bencil bir davranış saydığımızı da belirtmeliyiz." - H. Taner

üzünçlü :
TDK:
sıfat Üzüntülü
"İçlerinden biri titrek ve üzünçlü bir sesle hicazkâr üzerinde gezinmeye başladı." - S. Birsel

Ü ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Üsküdar (İstanbul)

Kelime Bulma Motoru