I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçbükey : obruk
ıçermek : tazammun etmek
ıffetli : yığlınç
ıhlamur : ıhlamurgillerden, kahve, kahvehane, ökse otu, ökseotu, tilya
ılâçsız : biilâç
ılenmek : lânet etmek
ıleride : ilerde
ılıncık : nötron
ılınmak : ılımak
ılıtmak : ılıklaştırmak
ınançlı : yandu
ınanmak : ciddiye almak, mutmain olmak
ınanmış : iman sahibi, mutmain
ınciten : incitici
ınleyen : nâlekâr
ıpıssız : ıssız
ıpsiler : iplik solucanlar
ırmağın : cûyun
ısıalan : endotermik
ısırıcı : ısıran, kaşındıran, soğuk
ısıtıcı : şofben
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ıslamak : ıslatmak
ısrarla : yana yana istemek
ıstampa : damga, ağaç, mühür, içinde
ıstanpa : mühür
ıstılah : terim
ıstırap : acı, üzüntü, sıkıntı, keder, ıztırap, sızı
ıstırar : çaresizlik, mecburiyet

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ıskatçı :

TDK:
isim Iskat verilen kimse
"Cenazenin levazımına, hazırlanmasına, ıskatçılara para verdiği için ağırca davranıyor." - M. Ş. Esendal

ıstampa :
TDK:
1. isim Ağaç, metal vb. üzerine oyulduktan sonra bir yere basılan biçim
2. Bu tür biçim veya resimleri basmaya yarayan kalıp, damga, mühür
3. İçinde, mühür, damga vb.ni mürekkeplemeye yarayan çuha bulunan kutu
"Sol elinin başparmağını ıstampada mürekkepleyip pulun üstüne bastırdılar." - N. Cumalı

ışıldak :
TDK:
1. isim Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
"Çamlıca sırtlarında iki uçaksavar ışıldağı karanlık gökyüzünü tarıyorlardı." - H. Taner
2. sıfat Parlayan, ışıltılı

Kelime Bulma Motoru