I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçbükey : obruk
ıçermek : tazammun etmek
ıçinden : için için
ıdareli : tecimen
ıhlamur : ıhlamurgillerden, kahve, kahvehane, ökse otu, ökseotu, tilya
ıleride : ilerde
ıltifat : nevaziş
ınanmak : ciddiye almak, mutmain olmak
ınciten : incitici
ınlemek : inildemek, inilemek
ınleyen : nâlekâr
ınsanın : nefis mücadelesi
ıpsiler : iplik solucanlar
ırgamak : davranmak, oynatmak, kımıldatmak
ırkiyat : etnoloji, budun bilimi, ırk bilimi
ıshalli : ötürüklü
ısınmak : alışmak, benimsemek
ısırgan : ısırgangillerden
ısırgın : isilik
ısırıcı : ısıran, kaşındıran, soğuk
ısıtmaç : şofben
ıskonta : kırdırma
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ıslatkı : hidrojen
ısmarıç : sipariş
ıspiyon : ispiyoncu
ısrarcı : musırr
ısrarla : yana yana istemek
ısrarlı : dimdik
ıstanpa : mühür
ıstılah : terim
ışgüzar : evcim
ışıközü : foton

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ıskatçı :

TDK:
isim Iskat verilen kimse
"Cenazenin levazımına, hazırlanmasına, ıskatçılara para verdiği için ağırca davranıyor." - M. Ş. Esendal

I ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Iztırap ve Çoşku 2. Cilt - Yazar: Irving Stone
Iztırap ve Çoşku 1. Cilt - Yazar: Irving Stone

Kelime Bulma Motoru