I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçinden : için için
ıdukkut : idikut
ıffetli : yığlınç
ılenmek : lânet etmek
ıleride : ilerde
ılgisiz : alâkasız, lâkayt
ılıncık : nötron
ınciten : incitici
ınsanın : nefis mücadelesi
ıpıssız : ıssız
ıpsiler : iplik solucanlar
ıraklık : uzaklık
ırgamak : davranmak, oynatmak, kımıldatmak
ırkiyat : etnoloji, budun bilimi, ırk bilimi
ırmağın : cûyun
ıshalli : ötürüklü
ısıalan : endotermik
ısılpil : termopil
ısırgan : ısırgangillerden
ısırıcı : ısıran, kaşındıran, soğuk
ısırmak : kaşındırmak, dalamak, dişine vurmak, yemek
ısıtıcı : şofben
ıskonta : kırdırma
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ıslahat : reform, düzeltmeler, iyileştirmeler, düzeltme
ıslatkı : hidrojen
ıspanak : ıspanakgillerden, boyoz, ısmılak, sac böreği
ıspiyon : ispiyoncu
ısrarcı : musırr
ısrarlı : dimdik
ıstakoz : ıstakozlardan

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ılgamak :

TDK:
-i Atı dörtnala sürmek

I ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 5: Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
MÜ'MİNUN - 74: Ahirete inanmayanlar ise, ısrarla yoldan çıkmaktadırlar.

Kelime Bulma Motoru