I ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda I harfi bulunan 12 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ademoğulları, Amfibyumları, Avustralyalı, Azerbaycanlı, Bağdaştırıcı, Balıkkartalı, Bamyatarlası, Başkaldırıcı, Bezirganbaşı, Bilgisayarcı, Bülbülkonağı, Bülbülyuvası, Canlandırıcı, Çobançantası, Çobanyıldızı, Dalgalanımlı, Defneyaprağı, Deniztavşanı, Denizyıldızı, Dışlanmaları, Dilberdudağı, Domuztırnağı, Gelinparmağı, Gündüzsefası, Halkoylaması, Hanımparmağı, Hazırlandığı, İçtimaiyatçı, İspritizmacı, Kağıthelvası, Kalburabastı, Karmanyolacı, Kartpostalcı, Katırtırnağı, Kentlerarası, Korkmadığını, Kullanılması, Kurcalandığı, Kuzgunkılıcı, Leylekgagası, Litografyacı, Ls-bağlaşımı, Madagaskarlı, Maltahumması, Manifaturacı, Manyetizmacı, Mukaddesatçı, Müneccimbaşı, Normandiyalı, Parlaklığını, Petrokimyacı, Pişmanlığını, Portakalımsı, Propagandacı, Propogandacı, Rahatsızlığı, Sabahyıldızı, Sağlamlığını, Saklanılması, Saygınlığını, Sığırtenyası, Sidiktorbası, Soruşturmacı, Şekerpancarı, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tekerçalarcı, Tekrarlayıcı, Toplulukları, Topografyacı, Uluslararası, Vezirparmağı, Yabanpancarı, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yapılacağını, Yılanyastığı, Yugoslavyalı, Yunanistanlı, Yuvarlanması

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


amfibyumları : omurgalılar
balıkkartalı : kartallardan, beyaz
bamyatarlası : mezarlık
başkaldırıcı : isyancı, asi, isyankâr
bezirgânbaşı : bez
çobanyıldızı : venüs, akyıldız
dalgalanımlı : sansasyonel
dışlanmaları : ırk ayrımı
halkoylaması : referandum, plebisit, halk oylaması
içtimaiyatçı : sosyolog, toplum bilimci
kâğıthelvası : ince
katırtırnağı : baklagillerden
kentlerarası : şehirlerarası
korkmadığını : meydan okumak
kullanılması : ruhsatlı
maltahumması : kalaazar
manifaturacı : bezzaz, yırtımcı
parlaklığını : sönmek
pişmanlığını : ah vah etmek
portakalımsı : portakalsı
rahatsızlığı : nefes etmek
saklanılması : vedia
sığırtenyası : şerit5, aptesbozan
sidiktorbası : mesane, sidikkavuğu
tavşandudağı : dudak yarığı
tekerçalarcı : diskjokey
toplulukları : sömürgecilik
topografyacı : yerbetimci
uluslararası : milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal, arsıulusal, memleketler arası, vikihaber, vikipedi
yabanpancarı : pazı
yapılacağını : gitti
yuvarlanması : döküntü

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bezirgânbaşı :

TDK:
1. isim Bir çocuk oyunu
2. tarih Padişahın kullanacağı çuha, bez, tülbent vb. eşyaları sağlamak ve bunları korumakla görevli kimse

bilgisayarcı :
TDK:
1. isim Bilgisayar alım satımcısı
2. Bilgisayar programcısı, yapımcısı veya mühendisi

Azerbaycanlı :
TDK:
özel, isim Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

I ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Dernekpazarı (Trabzon)

Kelime Bulma Motoru