Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


arıtılmamış : petrol
aşılanmamış : çandır
bağışlanmış : mağfur, muaf
belirlenmiş : sınırlı
bestelenmiş : besteli
büyüklenmiş : kibirli
çukurlaşmış : çökük
dengelenmiş : stabilize
doldurulmuş : dolgulu, sıkı
düzenlenmiş : müdevven, organize, sıralı
eğitilmemiş : eğitimsiz
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fırınlanmış : fırınlı
gelişememiş : geri
gönderilmiş : münbais
işitilmemiş : şaşılacak
kalbolunmuş : münkalib
kalınlaşmış : donra
kararlaşmış : karâr-gir, mukarrer
kısaltılmış : ihtisaren, mülahhas
kilitlenmiş : kilitli
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
maskelenmiş : kamufle, maskeli
nasırlaşmış : nasırlı
neşredilmiş : menşur
noktalanmış : münakkat
parçalanmış : hurda, şahrem şahrem, yayla, yırtık
saklanılmış : mahf?uz
sayrılanmış : sayrı
semirtilmiş : besili
söylenmemiş : meskût
süslenmemiş : süssüz
tanıtlanmış : ispatlı, sabit, tanıtlı
tasarlanmış : mutasavver
teyellenmiş : teyelli

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dondurulmuş :

TDK:
1. sıfat Soğutucu aracılığıyla buzlu duruma getirilmiş
"Dondurulmuş et."
2. Beklemeye alınmış
3. Değiştirilemez durumda tutulmuş

kundaklayış :
TDK:
isim Kundaklama işi

numaralanış :
TDK:
isim Numaralanma işi

Kelime Bulma Motoru