Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağışlanmış : mağfur, muaf
bastırılmış : muntafi
bestelenmiş : besteli
böceklenmiş : böcekli
cezbedilmiş : müncezib
dengelenmiş : stabilize
dercolunmuş : münderic
düzeltilmiş : ayarlı, rendide, rötuşlu
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
gelişememiş : geri
genelleşmiş : müteammim
hakkedilmiş : mahkûk
kabartılmış : puf, pumba
kaldırılmış : bertaraf, mefsuh
kalıplaşmış : formül, klişe, söylem
kaybedilmiş : yitik
kesinleşmiş : mukannen
kısaltılmış : ihtisaren, mülahhas
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
küçültülmüş : musağğar
maskelenmiş : kamufle, maskeli
nasırlaşmış : nasırlı
neşredilmiş : menşur
olgunlaşmış : feleğin çemberinden geçmiş, mütekâmil, olmuş, yetişkin, yetme
reddolunmuş : merdut
sayrılanmış : sayrı
seslendiriş : seslendirme
söylenmemiş : meskût
tavlanmamış : tavsız
unutulmamış : mazbut
vakfedilmiş : mevkuf, mevkut
varaklanmış : varaklı
vehmolunmuş : mevhum

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


savsaklayış :

TDK:
isim Savsaklama işi

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Parçalanmış Dünyam - Yazar: Amie Kaufman
Parçalanmış Gülüşler - Yazar: Tolga Yazıcı
Miras Üçlemesi 2. Kitap: Parçalanmış Krallık - Yazar: N. K. Jemisin
Parçalanmış Ülkede Aşk - Yazar: Jean Sasson
Parçalanmış Divan - Yazar: Orhan Alkaya

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 131: Kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının!.
ALİ İMRAN - 133: Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!.
İSRA - 20: Hepsine, onlara da bunlara da (dünyayı isteyenlere de ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsanından (istediklerini) veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.

Kelime Bulma Motoru