Şİİ ile başlayan kelimeler

Başında Şİİ harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Şiirleştirmek

12 Harfli Kelimeler

Şiirleştirme

8 Harfli Kelimeler

Şiirimsi, Şiiriyet

7 Harfli Kelimeler

Şiirsel

6 Harfli Kelimeler

Şiilik, Şiirce, Şiirli, Şiirsi

4 Harfli Kelimeler

Şiir

3 Harfli Kelimeler

Şii

Bazı Şİİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Şiîlik :

TDK:
Şiilik

Şiir :
TDK:
1. isim, edebiyat Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk
2. Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey
"Burada herkes kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiiri dinler." - A. Ş. Hisar

şiirli :
TDK:
sıfat Şiir havasında olan
"Ötede beride Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Servilik, Nuhkuyusu gibi saffetli ve şiirli isimler duyulur." - A. Ş. Hisar

Şİİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aristoteles ve Şiirsel Adalet - Yazar: Margaret Doody
Şiirsel Kimlikten Mekansal Sınırlara - Yazar: Beyhan Kanter
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şii - Yazar: Mustafa Erdoğan
Şii Fırkalar - Yazar: Kummi Nevbahti
Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı - Yazar: Hatice İçel
Kalemimin Yazdığı Şiirli Yolculuk - Yazar: Sinan Yıldız
Şiirimsi Çığlıklar - Yazar: Fikir Yüce

Şİİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


YASİN - 69: Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

Kelime Bulma Motoru