ACI ile başlayan kelimeler

Başında ACI harfleri bulunan 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Acıçektirmek, Acılaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Acımasızlık, Acındıracak

10 Harfli Kelimeler

Acıklanmak, Acıktırmak, Acımasızca, Acındırıcı, Acındırmak, Acınılacak

9 Harfli Kelimeler

Acıduymak, Acıkılmak, Acılanmak, Acılaşmak, Acımazlık, Acımtırak, Acınılmak, Acıvermek

8 Harfli Kelimeler

Acılılık, Acımadan, Acımalık, Acımamak, Acımasız, Acınacak, Acınarak, Acıyarak, Acıyonca

7 Harfli Kelimeler

Acıkara, Acıkmak, Acıkmış, Acınası, Acınmak, Acısını, Acıtmak, Acıyıcı

6 Harfli Kelimeler

Acıdaş, Acıklı, Acılan, Acılar, Acılık, Acımak, Acımaz, Acımığ, Acımıh, Acımık, Acımsı, Acımuk, Acınan, Acırak, Acırga, Acısız, Acıtış, Acıyan, Acıyış

5 Harfli Kelimeler

Acıca, Acılı, Acıma, Acısı, Acıya, Acıyı

4 Harfli Kelimeler

Acık

3 Harfli Kelimeler

Acı

Bazı ACI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


acıçektirmek : azap vermek
acıdaş : hemdert, dert ortağı
acıduymak : cız etmek
acık : acı, yas, dert
acıkara : sık
acıklanmak : dertlenmek
acıklı : acındıracak, dokunaklı, koygun, üzücü, yaslı, kederli, dramatik, elîm, feci, hazin, müellim
acıkmış : karnı aç
acılan : münbasıt
acılanmak : acılaşmak, üzülmek
acılar : teessürat
acılaşmak : acılanmak, acımak, zakkumlaşmak
acılı : kederli, acımak, baharlı, ıstıraplı, mükedder, üzüntülü, yanık, yanıklık
acılık : dokunaklılık, kederlilik, yaslılık
acıma : merhamet, âtıfet, hanân, rikkat, vah, yarlıg
acımadan : göz kırpmadan, merhametsizce
acımak : acılaşmak, acılı, batmak

Bazı ACI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


acımak :

TDK:
1. nsz Tadı acı duruma gelmek, acılaşmak
"Yağ acıdı."

acımasız :
TDK:
1. sıfat Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz
"Leylâ Erbil deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu." - S. İleri
2. zarf Acıma duygusu olmadan, merhametsizce
"Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız..." - N. Cumalı

acırak :
TDK:
sıfat Az acı, acımtırak

ACI ile başlayan İlçe isimleri

Acıpayam (Denizli)
Acıgöl (Nevşehir)

ACI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Acıyı Giyinmek - Yazar: Ali Değirmenci
Eksik Etme Yüreğinde Acıyı - Yazar: Emine Çelik
Acıyı Bal Eylemek - Yazar: Cemal Karpat
Acıyı Bal EylemekTürk Edebiyatında Mersiye(3. Hamur) - Yazar: Mustafa İsen
Acıyı Bal Eyledik - Yazar: Hasan Hüseyin

ACI ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 149: Pişman olup da kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki: Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız!.

Kelime Bulma Motoru