ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ana : anne, velinimet, temel, asıl, esas, valide, birincil, erzik, kılcal kök, mader, ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin
anabölüm : fasıl
anacık : sevimli
anaç : kurnaz, deneyli, bilgili, iri, kart
anaerki : maderşahîlik
anaerobik : yetişebilen
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagay : anaya
anagram : evirmece
anahtarcı : kapı, açkıcı, çilingir
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
analı : analı kuzu kınalı kuzu
analitik : çözümlemeli, çözümsel
analiz : çözümleme, tahlil, çözümlemek
analizör : çözümleç
analjezi : acı yitimi, ağrı kesimi
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen
anamal : sermaye, kapital, başmal
ananas : ananasgillerden
anane : adetler, gelenekler, töre, örf
ananet : puluçluk
ananevi : geleneksel

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anadut :

TDK:
isim Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı, üç dişli, ahşap araç

anaforlamak :
TDK:
-i Yolsuzluk yaparak kazanç elde etmek

anapara :
TDK:
isim, ekonomi İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Toprak Ana - Yazar: Cengiz Aytmatov
Devlet Ana - Yazar: Kemal Tahir
Anahtar Deliğinden Esen Rüzgâr - Yazar: Stephen King
Sırf Anarşi - Yazar: Woody Allen
Toprak Ana - Yazar: Cengiz Aytmatov
Sylvia Plath'ın Şairliğinin İntiharı Bağlamında Analiz - Yazar: Nilgün Marmara
Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923 - Yazar: Kenan Akyüz
Ana - 100 Ölümsüz Eser - Yazar: Maksim Gorki
Türk Destanlarının Ana Unsurları - Yazar: Hamide Demirel

Kelime Bulma Motoru