ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ana : anne, velinimet, temel, asıl, esas, valide, birincil, erzik, kılcal kök, mader, ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin
anabolizma : özümleme
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anaerki : maderşahîlik
anaerobik : yetişebilen
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagay : anaya
anagram : evirmece
anagramme : harfteş
analı : analı kuzu kınalı kuzu
analık : üvey ana, üvey anne
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analiz : çözümleme, tahlil, çözümlemek
analizör : çözümleç
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen
analog : benzer, eş
analoji : benzeşim, benzeşme, andırış, andırışma, örnekseme
anamalcı : sermayedar, kapitalist, sermayeci
anamalcılık : kapitalizm
anamnez : hastanın, anamnezi
anane : adetler, gelenekler

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anahtarlık :

TDK:
isim Anahtarların kaybolmasını önlemek ve kolayca kullanılmasını sağlamak için takıldığı maden, deri vb.nden yapılan halka veya kılıf

anakronik :
TDK:
1. sıfat Çağı geçmiş, çağa uymaz, eskimiş
"Diplomasi bu gülünç duruma neden düşmüştür? Çünkü o, bu devrin göreneklerine ve geleneklerine saplanıp kalmış anakronik bir müessesedir." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunan

anatomici :
TDK:
1. isim Anatomi uzmanı
2. Anatomi dersi veren öğretim üyesi

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anaokulu Dergisi Seti (96 Dergi + 8 Klasör) - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 24 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif
Anaokulu Dergisi Seti (96 Dergi + 8 Klasör) - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 24 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 13 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 20 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 16 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 3 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif
Anaokulu Dergisi 4. Klasör 37 - 48 Fasikül - Yazar: Kolektif
Anaokulu Sayı: 30 Anne - Çocuk Eğitim Dergisi - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru