ARAP ile başlayan kelimeler

Başında ARAP harfleri bulunan 12 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Araplığıbenimsemek

15 Harfli Kelimeler

Arapçalaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Arapçalaştırma

13 Harfli Kelimeler

Araplaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Araplaştırma

10 Harfli Kelimeler

Araplaşmak

9 Harfli Kelimeler

Araplaşma

8 Harfli Kelimeler

Arapçada, Arapsaçı

7 Harfli Kelimeler

Araplık

6 Harfli Kelimeler

Arapça

4 Harfli Kelimeler

Arap

Bazı ARAP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Arap :

TDK:
1. isim Fotoğrafın negatifi
2. Fellah

Arapça :
TDK:
1. özel, isim Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi
"Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor." - S. M. Alus
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan
"Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu." - A. Gündüz

Araplaşmak :
TDK:
nsz Arap olmak, Araplığı benimsemek

ARAP ile başlayan İlçe isimleri

Arapgir (Malatya)

ARAP ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Karşılaştırmalı Arapça - Türkçe Bağlaçlar - Yazar: Candemir Doğan
Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler 4. Kitap - Yazar: Musa Yıldız

ARAP ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 113: (Resûlüm!) Biz onu böylece Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda ikazları tekrar tekrar açıkladık. Umulur ki onlar (bu sayede günahtan) korunurlar; yahut da o (Kur'an) kendileri için bir ibret ortaya koyar.
AHKAF - 12: Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu (Kur'an) da, zulmedenleri uyarmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanıyla indirilmiş, doğrulayıcı bir kitaptır.
ŞUARA - 193, 194, 195: (Resûlüm!) Onu Rûhu'l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.

Kelime Bulma Motoru