AV ile başlayan kelimeler

Başında AV harfleri bulunan 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşmak, Avşarlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Avrupalılaşma

12 Harfli Kelimeler

Avustralyalı

11 Harfli Kelimeler

Avantacılık, Avantüriyer, Avareleşmek, Avrupalılık, Avşarlanmak, Avuçlayarak, Avusturyalı

10 Harfli Kelimeler

Avantajsız, Avareleşme, Avşarlamak, Avundurmak, Avurtlamak, Avustralya

9 Harfli Kelimeler

Avadanlık, Avanaklık, Avantadan, Avantajlı, Avuçlamak, Avukatlık, Avundurma, Avurtlama, Avusturya, Avutulmak

8 Harfli Kelimeler

Avadancı, Avanakça, Avangard, Avangart, Avantacı, Avarelik, Avlanmak, Avlatmak, Avlayıcı, Avrupalı, Avuçlama, Avutulma

7 Harfli Kelimeler

Avantaj, Avantür, Avcılık, Avlamak, Avlanma, Avlatma, Avokado, Avunmak, Avunmuş, Avurtlu, Avutmak, Avutucu

6 Harfli Kelimeler

Avanak, Avanta, Avarca, Avarız, Avarya, Avdeti, Averaj, Avınça, Avıngu, Avisto, Avlama, Avrupa, Avukat, Avunan, Avunma, Avuntu, Avutan, Avutma

5 Harfli Kelimeler

Avane, Avans, Avara, Avare, Avcıl, Avdet, Avene, Avgın, Avınç, Avize, Avlak, Avrat, Avret, Avsun, Avşar, Avuçu, Avunç, Avurt

4 Harfli Kelimeler

Aval, Avam, Avan, Avar, Avaz, Avcı, Avlu, Avro, Avuç

2 Harfli Kelimeler

Av

Bazı AV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


aval : şaşkın
avanak : aptal, bön, angaz, enayi
avangart : öncü, avangard
avantacılık : çıkarcılık, beleşçilik, bedavacılık
avantadan : bedavadan, beleşten
avantaj : yarar, kâr, çıkar, üstünlük
avantajsız : yararsız
avantür : macera, serüven
avantüriyer : maceracı
avar : gösteriş, heybetlilik, dirençli, dayanıklı, abar
avara : kötü, işsiz, başıboş, bozuk
avare : işsiz, aylak, başıboş, başıboşluk, alabarda, boş gezenin boş kalfası, evsiz barksız, kaldırım mühendisi, nabekâr, serseri serseri
avcı : cebbar, orion, algu, alıcı, seyyâd
avcıl : avlayıcı
avdet : dönüş, maad
avene : yardakçı, yardakçılar
avıngu : avunç

Bazı AV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


aval :

TDK:
1. isim, ticaret Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence

avdet :
TDK:
isim Dönüş, geri gelme
"Babam bir iş için Selanik e gittiği zaman avdetinde bana Midhat Efendi nin Hayret ismindeki romanını getirmiş." - H. C. Yalçın

avlatmak :
TDK:
-i, -e Avlanma işini yaptırmak
"Valinin bunları avlatıp yemesi oralılara çirkin, biraz da iğrenç görünürdü." - M. Ş. Esendal

AV ile başlayan İlçe isimleri

Avcılar (İstanbul)
Avanos (Nevşehir)

AV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Avokado Bahçesi - Yazar: Robert Hellenga
Küçük Avukat - Yazar: John Grisham
Avukat Bekir Berk - Yazar: Yavuz Bahadıroğlu

Kelime Bulma Motoru