BACA ile başlayan kelimeler

Başında BACA harfleri bulunan 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Bacakkıran, Bacanaklık

8 Harfli Kelimeler

Bacaklık, Bacaksız

7 Harfli Kelimeler

Bacağın, Bacaklı, Bacanak

5 Harfli Kelimeler

Bacak

4 Harfli Kelimeler

Baca

Bazı BACA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


baca :

TDK:
1. isim Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol
"Bacaların ağzından çok dumanlar savruldu." - L. Tekin
2. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği
3. Çatı penceresi

bacaklık :
TDK:
isim Özellikle hokey oyuncularının dizlerine taktıkları deriden yapılmış koruyucu

bacanak :
TDK:
1. isim Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre durumu
"Yusuf Ziya Ortaç ile Orhan Seyfi Orhon bacanaktır."
2. Dost, arkadaş

Kelime Bulma Motoru