BAY ile başlayan kelimeler

Başında BAY harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bayındırlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Bayındırlaştırma

15 Harfli Kelimeler

Bayağılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Bayağılaştırma, Bayındırlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Bayatibuselik, Bayındırlaşma

12 Harfli Kelimeler

Bayağıkaçmak, Bayağılaşmak, Bayatiaraban, Baygınlaşmak, Bayılttırmak, Bayraklaşmak, Bayraktarlık, Bayramlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Bayağılaşma, Bayatlatmak, Baygınlaşma, Bayılttırma, Bayındırlık, Bayırlaşmak, Bayraklaşma, Bayramlarda, Bayramlaşma, Bayramüzeri

10 Harfli Kelimeler

Bayatlamak, Bayatlatma, Bayatsımak, Bayındırcı, Bayırlaşma, Bayırturpu, Bayrakaltı, Bayramilik, Bayramüstü

9 Harfli Kelimeler

Bayağılık, Bayatlama, Baygınlık, Bayıltıcı, Bayıltmak, Bayırkuşu, Baylanlık, Baylanmak, Bayrakçık, Bayraklık, Bayraktar, Bayramlık, Baysallık, Baysungur, Baytarlık

8 Harfli Kelimeler

Bayahtan, Bayatlık, Baygıntı, Bayılmak, Bayılmış, Bayıltan, Bayıltma, Bayındır, Bayındur, Bayırdan, Bayırlık, Bayıtmış, Baylamış, Baylanış, Baylanma, Bayrakçı, Bayraklı, Bayrılık

7 Harfli Kelimeler

Bayatsı, Bayılma, Bayilik, Bayrami

6 Harfli Kelimeler

Bayağı, Bayatı, Bayati, Baydak, Baydan, Baygın, Baykuş, Baylam, Baylan, Baymak, Baypas, Bayraç, Bayrak, Bayram, Baysal, Baysan, Baysin, Baytag, Baytar

5 Harfli Kelimeler

Bayak, Bayan, Bayar, Bayat, Bayça, Bayçu, Baygı, Bayın, Bayır, Bayla, Bayma, Bayrı, Baysa, Bayuk

4 Harfli Kelimeler

Baya, Bayi

3 Harfli Kelimeler

Bay

Bazı BAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


baya : bay, zenginleşmiş
bayağılık : adilik, banallik, basitlik, düşüklük
bayatlamak : yelsemek
bayça : varlıklı, muktedir
bayçu : varlıklı, devletli
baydak : bağımsız, hür, bekar
baydan : cömert, şık, yakışıklı
baygı : koma
bayılma : gaşiy
bayılmış : baygın
bayıltan : bayıltıcı
bayındırlaşmak : abad olmak
bayındırlaştırmak : abad etmek, imar etmek
bayındırlık : ümran, imar, ıs, mamure, nafıa, umran
bayır : kıran, pah, şev, yaka, yokuş
bayırdan : tarlayı düz al, kadını kız al
bayırkuşu : çalıbülbülü
bayırlaşmak : dikleşmek
bayi : satıcı
baykuş : başında, kuku, kukumav
baylamış : varlıklı
baylan : nazlı, şımarık
baymak : aldatmak, kandırmak
baypas : by-pass
bayraç : zengin
bayraklı : eli bayraklı

Bazı BAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bayındırlaşma :

TDK:
isim Bayındırlaşmak durumu

bayır :
TDK:
isim Küçük yokuş, belen, kıran (II), şev
"Biz de uğultularla denizin ardı sıra / Başka bir deniz gibi dağdan aktık bayıra" - F. N. Çamlıbel

bayağı :
TDK:
1. sıfat Aşağılık, pespaye
"Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi." - Ö. Seyfettin
2. Basit, adi, amiyane, banal
"Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum." - P. Safa
3. Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade
4. zarf (ba yağı) Hemen hemen, âdeta
"Bayağı kanacak gibi oldum."
5. zarf Gerçekten
"Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna." - S. F. Abasıyanık
6. zarf Oldukça, epey
"Hayır işlemeden geçen günü heder olmuş addederek bayağı canı sıkılır." - E. E. Talu

BAY ile başlayan İlçe isimleri

Bayat / Afyonkarahisar (Afyonkarahisar)
Bayramiç (Çanakkale)
Bayramören (Çankırı)
Bayat / Çorum (Çorum)
Bayrampaşa (İstanbul)
Bayındır (İzmir)
Bayraklı (İzmir)
Baykan (Siirt)
Bayburt Merkez (Bayburt)

Kelime Bulma Motoru