BED ile başlayan kelimeler

Başında BED harfleri bulunan 58 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Bedbinleştirmek

14 Harfli Kelimeler

Bedbinleştirme

12 Harfli Kelimeler

Bedavalaşmak, Bedbinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Bedavacılık, Bedavalaşma, Bedbinleşme, Bediileşmek, Bedirlenmek, Bedirleşmek

10 Harfli Kelimeler

Bedavasına, Bedbahtlık, Bediileşme, Bedirlenme, Bedirleşme

9 Harfli Kelimeler

Bedaheten, Bedavadan, Bedbinlik, Bedeniyle, Bedeviler, Bedevilik

8 Harfli Kelimeler

Bedavacı, Bedavaya, Bedçehre, Bedelsiz, Bedensel, Bedesten, Bediiyat

7 Harfli Kelimeler

Bedahet, Bedbaht, Bedelci, Bedelli, Bedence, Bedenci, Bedenen, Bedenli, Bedirik, Bedizci

6 Harfli Kelimeler

Bedava, Bedayi, Bedbin, Beddua, Bedeva, Bedevi, Bedhah, Bedihi, Bednam

5 Harfli Kelimeler

Bedel, Beden, Beder, Bedii, Bedik, Bedir, Bediz, Beduh, Bedük

4 Harfli Kelimeler

Bedi

3 Harfli Kelimeler

Bed

Bazı BED ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bed : kötü, çirkin, tuhaf
bedahet : besbelli, bellilik
bedaheten : ansızın, birdenbire, düşünmeksizin
bedava : ücretsiz, karşılıksız, parasız, emeksiz, caba, hasbeten, meccanen, meccanî, müft, sudan ucuz
bedavacı : abacı, avantacı, beleşçi, lüpçü
bedavacılık : avantacılık, beleşçilik, lüpçülük
bedavadan : cabadan, avantadan, bedavasına, bedavaya, haybeden, lüpten, parasız
bedavasına : bedavadan
bedbaht : mutsuz, bahtsız, talihsiz, felek düşkünü
bedbin : kötümser, karamsar, pesimist
bedbinleşmek : kötümserleşmek
bedbinleştirmek : kötümser
bedçehre : lânetlenmiş, suratsız
bedel : değer, fiyat, kıymet, eşit, denk, uşak

Bazı BED ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bedevîlik :

TDK:
bedevilikBedevilik

bednam :
TDK:
sıfat Kötü ün kazanan, kötülüğü ile dillere düşen

bedavacı :
TDK:
isim Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan kimse, beleşçi, abacı, lüpçü

BED ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gün Olur Asra Bedel - Yazar: Cengiz Aytmatov
Öyle Bir Bedel Ki - Yazar: Gonca...
Beduh - Toplu Şiirler - Yazar: Selami Ece
Öyle Bir Bedel Ki - Yazar: Gonca...
Bedel Ödemeden Asla - Yazar: Yusuf Yeşilkaya
Cennete Koşanlar ve Ashab-ı Bedir - Yazar: Mustafa Öztürkçü
Gün Olur Asra Bedel - Yazar: Cengiz Aytmatov

Kelime Bulma Motoru