BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ben : saçta, ego, âcizleri
benbenci : kibirli, gururlu, megaloman
benbencilik : övüngenlik
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bendegân : kullar, köleler
bendelik : ubûdiyyet
bendeniz : âcizleri
benek : fakül, nokta, puan, fekül, börte, çinke, fatül, spot
benekçik : spot
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengilik : sonsuzluk, ölmezlik, ebedîlik
bengisu : ab-ı hayat
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
benimseme : tesahup, ikrar, tekelci
benimsemediği : sahipsiz eve it buyruk
benimsenme : hazım
benimsenmek : oturmak
benimseyememe : hazımsızlık
beniz : yüz
benli : senli benli
benlik : kibir, gurur, kişiliği, kendilik, şahsiyet
benlikçilik : egotizm
benözekçil : benmerkezci

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benek :

TDK:
1. isim Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
"Burunlar koyu renkte beneklerle kaplıdır." - S. Birsel
2. gök bilimi Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül

benekli :
TDK:
sıfat Ufak lekeleri bulunan
"Altın benekli, mor renkli ipekli bluz giyiyordu." - H. E. Adıvar

benildemek :
TDK:
nsz Belinlemek
"Gördü, çaldı saat / Benildeyip uyandınız yataklar" - B. Necatigil

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bengü İzler - Yazar: İsa Özkan

Kelime Bulma Motoru