BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bencil : egoist, düşünen, hodbin, hodkâm, hodpesent, nefsine düşkün
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bencmarking : bilsat
bende : kul, köle
bendegî : kulluk, kölelik
bendehane : bendenin
bendelik : ubûdiyyet
benden : tarafımdan
bendenin : bendehane
benefşe : menekşe
beneklerle : alalamak
bengilik : sonsuzluk, ölmezlik, ebedîlik
beniâdem : âdemoğlu, insan, âdemoğulları, insanlar
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
benildemek : belinlemek
benimseme] : elitizm
benimsemiş : yatkın
benimsenilmeyen : itici
benimsenmek : oturmak
benimseyemeyen : hazımsız
beniz : yüz
benk : muhkem
benlik : kibir, gurur, kişiliği, kendilik, şahsiyet
benmerkezcilik : beniçincilik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bent : büğet, bağ, rabıt, bağlam, kanun maddesi
benzek : öyküntü

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


benzerlik :

TDK:
1. isim Benzer olma durumu
"Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz." - F. R. Atay
2. matematik İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum

benbencilik :
TDK:
isim Benbenci olma durumu

benzeşim :
TDK:
1. isim Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme, analoji
2. matematik İki şeklin kenarlarının uzunlukları arasındaki oran değişmemekle birlikte, karşılıklı açılarının eşit bulunması durumu, benzer

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tütün Benizli İnsanlar - Yazar: Şuayip Odabaşı
Sarı Benizli Adam - Yazar: Ziya Kozanoğlu
Bencileyin Sözler 2 - Yazar: Mehmet Nuri...

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 10: Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette «Kötülükler benden gitti» der. Çünkü o (bunu derken)  şımarıktır, kibirlidir.
TA HA - 123: Dedi ki: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık benden size hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime uyarsa o sapmaz ve bedbaht olmaz.
SECDE - 13: Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, «Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım» diye benden kesin söz çıkmıştır.

Kelime Bulma Motoru