BİL ile başlayan kelimeler

Başında BİL harfleri bulunan 211 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bilimselleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Bilgisayarlaşmak, Bilimselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Bilgisayarcılık, Bilgisayarlamak, Bilinçlendirmek, Billurlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Bilgilendirmek, Bilinçlendirme, Bilinemezcilik, Billurlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Bilakaydüşart, Bilgilendirme, Bilinmezcilik

12 Harfli Kelimeler

Bilardoculuk, Bilgisayarcı, Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyenin, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Biliyormuyum, Billurlaşmak, Billurlaşmış, Bilmezlenmek

11 Harfli Kelimeler

Bilaistisna, Bildirilmek, Bildirilmiş, Bildirimlik, Bildirişmek, Bileştirici, Bileştirmek, Bileyicilik, Bilgilenmek, Bilgiliksel, Bilgisayarı, Bilgisizler, Bilgisizlik, Bilimsellik, Bilimsizlik, Bilinçlenme, Bilinçlilik, Bilinemeyen, Bilinemezci, Bilinmezlik, Bilistifade, Bilişçıkmak, Billurlaşma, Bilmeksizin, Bilmemezlik, Bilmezcelik, Bilmezlemek, Bilmezlenme, Bilmukabele, Bilmünasebe

10 Harfli Kelimeler

Bilavasıta, Bildirerek, Bildirilme, Bildirişim, Bildirişme, Bilecenlik, Bileştirme, Biletçilik, Bilgicilik, Bilgilenme, Bilgileşim, Bilgilikçi, Bilgisayar, Bilgiyazar, Bililtizam, Bilimcilik, Bilimkurgu, Bilinçaltı, Bilinenden, Bilinmedik, Bilinmeyen, Bilisizlik, Billurumsu, Bilmeyerek, Bilmezleme

9 Harfli Kelimeler

Bilardocu, Bilardoda, Bilasebep, Bildiğini, Bildirmek, Bilememek, Bilezikli, Bilgiçlik, Bilginler, Bilginlik, Bilgisini, Bilibamın, Bilimdışı, Bilinçsiz, Bilinemez, Biliniyor, Bilirkişi, Bilişimci, Bilişimde, Billboard, Billuriye, Bilmeceli, Bilmediği, Bilmezlik, Bilvasıta

8 Harfli Kelimeler

Bilahara, Bilahare, Bilcümle, Bildiren, Bildirge, Bildirim, Bildiriş, Bildirme, Bileklik, Bilenmek, Bileşmek, Biletmek, Biletsiz, Bileyici, Bilgelik, Bilgiler, Bilgilik, Bilgince, Bilginin, Bilgisiz, Bilhassa, Bilimler, Bilimsel, Bilimsiz, Bilincin, Bilinçli, Bilindik, Bilinmek, Bilinmez, Bilişmek, Bilişsel, Billurlu, Bilmeden, Bilmemek

7 Harfli Kelimeler

Bilardo, Bildiri, Bilecen, Bilemek, Bilenme, Bilerek, Bileşen, Bileşik, Bileşim, Bileşke, Bileşme, Biletçi, Biletli, Biletme, Bilezik, Bilfarz, Bilfiil, Bilgece, Bilgici, Bilgili, Bilgisi, Bilgiye, Bilgiyi, Bilimci, Bilimde, Bilinci, Bilinen, Bilinme, Bilisiz, Bilişim, Bilişme, Billuri, Bilmece, Bilseme, Bilumum, Bilyeli

6 Harfli Kelimeler

Bildik, Bileda, Bileği, Bileme, Bilgen, Bilgiç, Bilgin, Bilici, Bilime, Bilinç, Bilmek, Bilmez, Bilmiş, Bilsat, Bilyon

5 Harfli Kelimeler

Bilağ, Bilar, Bilek, Bilen, Bilet, Bilez, Bilge, Bilgi, Bilgü, Bilig, Bilim, Bilir, Biliş, Bilit, Bilme, Bilun, Bilye

4 Harfli Kelimeler

Bile, Bili

3 Harfli Kelimeler

Bil

Bazı BİL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bilağ : yetiştirme
bilâvasıta : dolaysız, vasıtasız, araçsız, aracısız
bildiren : ihbarcı, mûlin, mübelliğ
bildirilme : ihbar
bildirilmiş : deklâre
bildirim : tebliğ, ihbarname, ihbar, ihbariye, tebligat
bildirme : beyan, arz, deklârasyon, ifham, ihbar, ikrar, ilâm, itiraf, tebliğ, tefhim
bilecen : ukalâ, bilgiç, bilmiş
bilemek : güçlendirmek, keskinleştirmek, yülümek
bilememek : paniğe kapılmak
bileşen : komponent
bileşik : mürekkep
bileşme : terekküp
bilgiler : bilig, dizge
bilgileşim : bilsat
bilgisayar : kompüter, elektronik beyin
bilgisi : beyin, dümdüz
bilgiyi : deneycilik, kodlamak
bilhassa : özellikle, hele, başta, mahsus, hususiyetle, hassaten

Bazı BİL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bilgicilik :

TDK:
1. isim, felsefe Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
2. Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık

bilmek :
TDK:
1. nsz Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak
"Bunu bilmek içimi kederle dolduruyordu." - A. Ağaoğlu
2. -i Bir bilim veya sanat dalında yeterli olmak
"Yani kısacası bu mükemmel dilimizi kimse bilmez, okumaz." - B. Felek
3. Bir iş yapmaya alışmış olmak, elinden gelmek
4. Tanımak, hatırlamak
"Kadıncığım aç. Ben geldim. Bilemedin mi?" - H. R. Gürpınar
5. Sanmak, varsaymak, farz etmek
"Bir hastanın hastalığına gereken önemi vermesi, doktorun ancak kendini o hasta ile birlikte hasta bilmesi ile sağlanabilir." - R. H. Karay
6. -i Sorumlu tutmak
"Ben arkadaşını bilmem, seni bilirim."
7. İnanmak
"Bilirim yaşamaz güneşte / Bilirim yaşamaz yan yana aşkla / Ne haksızlık / Ne korku" - N. Cumalı
8. -i İşine gelmek, uygun bulmak
"Mal almasını bildi de parasını vermeyi mi bilmiyor?"
9. -a / -e ekli fiillerle yeterlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
"Anlayabilmek. Gidebilmek. Kapayabilmek. Yazabilmek."
10. -i Saymak
"Teşekkürü borç bilirim."

bilinemezci :
TDK:
1. sıfat, felsefe Bilginin bağıntılı olduğuna inanan (kimse)
2. Tanrı nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğretiyi benimseyen (kimse), laedri, agnostik

BİL ile başlayan İlçe isimleri

Bilecik Merkez (Bilecik)

BİL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tolstoy'un Günlüğü- Bilgelik Takvimi - Yazar: Lev...
Bilgelik ve Erdem - Yazar: Halil Cibran
Bilgelik Kulesi - Yazar: Sadık...
Bilgelik Şiirleri - Yazar: Fritjof Schuon
Alice'in Dünyası - Yüzyıllık Bilgelik - Yazar: Caroline...

BİL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BÜRUC - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Burçlara sahip gökyüzüne, geleceği bildirilmiş olan güne, (o günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki, ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.
HUD - 17: Rabbin tarafından (gelmiş)  açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın Kitab'ı (elinde) bulunan kimse (inkârcılar gibi)  midir? Çünkü bunlar ona (Kur'an'a) inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkâr ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir, bundan şüphen olmasın; zira bu, senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir; fakat insanların çoğu inanmazlar.

Kelime Bulma Motoru