BİR ile başlayan kelimeler

Başında BİR harfleri bulunan 118 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bireyselleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Bireyselleştirme

14 Harfli Kelimeler

Bireyleştirmek, Birleştirilmiş

13 Harfli Kelimeler

Bireyleştirme, Birleşkecilik, Birörnekçilik

12 Harfli Kelimeler

Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birleşenleri, Birleştirici, Birleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Birdemlemek, Bireysellik, Biriktirici, Biriktirmek, Birleşilmek, Birleştiren, Birleştirme, Birliktelik, Birörneklik

10 Harfli Kelimeler

Birahaneci, Birdenbire, Bireycilik, Bireyleşme, Birikimlik, Birikişmek, Biriktirim, Biriktirme, Birincasıf, Birincilik, Birleşilme, Birleşimli

9 Harfli Kelimeler

Biracılık, Birdirbir, Bireşimli, Birikimci, Birikinti, Birikişme, Biriktiri, Birincisi, Birleşmek, Birleşmiş, Birliğini, Birlikteş, Birtakımı

8 Harfli Kelimeler

Birahane, Birazcık, Birazdan, Bircilik, Bireylik, Bireysel, Birifing, Birikimi, Birikmek, Birikmiş, Birileri, Birincil, Birinden, Birlemek, Birleşen, Birleşik, Birleşim, Birleşme, Birlikte, Birmanya, Birtakım, Biryancı

7 Harfli Kelimeler

Birader, Biralık, Birbiri, Birçoğu, Birebir, Bireşim, Bireyci, Birfiil, Biricik, Biridin, Birikim, Birikiş, Birikme, Birinci, Birinde, Birinin, Birkaçı, Birleme

6 Harfli Kelimeler

Biracı, Birazı, Birçek, Birçok, Birden, Birgen, Birice, Biriki, Birine, Birini, Birisi, Birkaç, Birkit, Birler, Birlik, Birsam, Biryan

5 Harfli Kelimeler

Biraz, Birci, Birçe, Birem, Birer, Birey, Birge, Birim, Birke, Birli, Birun

4 Harfli Kelimeler

Bira, Biri

3 Harfli Kelimeler

Bir

Bazı BİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bira : arpa suyu, alkol, kahve, kahvehane, pastörizasyon
birbiri : yekdiğeri
bircilik : tekçilik, monizm
birçok : çok, çoğu, müteaddit, ağız dolusu, becir, bir alay, bir çok, bir dolu, bir nice, bir yığın
birden : ansızın, hemencecik, birlikte, beraberce, anîde, def'aten, demeye kalmamak, derhal, şimşek gibi, şipşak, takkadak, yekten
birey : fert, kişi, duygusal, can
bireyci : ferdiyetçi, individüalist
birice : tek
biridin : güneyli
biriki : rezerv
birikim : gözlemler, birikme, deneyim, repertuar, yığ
birikmek : irkmek, oyulgalanmak, teraküm etmek, üşüşmek, yığılıp kalmak, yığışmak

Bazı BİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


birlik :

TDK:
1. isim Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
"Tanrı nın birliğine inanır."
2. Bir arada olma durumu, vahdet
"Türk milletinin birliği."
3. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet
"Dil birliği. Ülkü birliği."
4. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek
"Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği."
5. sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen
"Birlik cezve."
6. askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk
"Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı." - N. Cumalı
7. edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması
8. felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün
9. müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük

birliktelik :
TDK:
isim Birlikte olma durumu, beraberlik
"Kim bilir belki onunla, kuşkularımızı ve aptallıklarımızı yenecek bir birlikteliği yeniden kurabiliriz." - E. Bener

BİR ile başlayan İlçe isimleri

Birecik (Şanlıurfa)

BİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Birazcık Halil - Yazar: Hasan Sever
Medusa'yla Birleşmek - Yazar: Theodore Sturgeon

BİR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 1: Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.
FURKAN - 14: (Onlara şöyle denir:) Bugün (yalnız) bir defa yok olmayı istemeyin; aksine birçok defalar yok olmayı isteyin!  .
ALİ İMRAN - 146: Nice peygamberler vardı ki, beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, bunlar, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

Kelime Bulma Motoru