BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bit : kehle, baş biti, filo, sirke, ufaklık, yarım kanatlılar
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
bitev : soylu
bitevi : biteviye, tekdüze
biteviyelik : tekdüzelik, yeknesaklık
bitey : flora, bitki örtüsü
bitig : yazı, yazıt
bitigçi : katip, yazıcı
bitik : fena, yapışık, dolaşık, ekli, tin
bitimli : sonlu
bitimsiz : namütenahi
bitirim : kahve, kumarhane, yaman, zeki
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitirmek : yorgun, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak, yormak, mahvetmek, alk, bağlamak, berhava etmek, çizgi çekmek, dağarcıkta bir şey kalmamak, dibine darı ekmek, dibine darıekmek, hatmetmek, hitam vermek, ikmal etmek

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitkinlik :

TDK:
isim Bitkin olma durumu, dermansızlık, zafiyet
"Kendisini bitkin hissediyordu ama tuhaf bir bitkinlikti bu." - İ. O. Anar

bitler :
TDK:
isim, hayvan bilimi Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı

bitnik :
TDK:
isim Genel davranışları ve hırpani giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir yaşantısı olan genç

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sonbahar Bitimi - Yazar: Mehmet Erikli

Kelime Bulma Motoru