BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bit : kehle, baş biti, filo, sirke, ufaklık, yarım kanatlılar
bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitev : soylu
bitevi : biteviye, tekdüze
bitey : flora, bitki örtüsü
bitig : yazı, yazıt
bitigçi : katip, yazıcı
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimi : son
bitimli : sonlu
bitimsiz : namütenahi
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitirilme : mayna
bitirim : kahve, kumarhane, yaman, zeki
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitirme : itmam, mezuniyet

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


biteviyelik :

TDK:
isim Tekdüzelik
"Anadolu da dağların ve köylerin sonsuz gibi biteviyeliği var." - H. E. Adıvar

bitişiklik :
TDK:
isim Bitişik olma durumu
"Başka bir evle de bitişikliği yoktu." - H. R. Gürpınar

bitişme :
TDK:
isim Bitişmek işi, ittisal
"Bu geniş viranelikte bize bu kadar bitişmenin manası var mı?" - H. R. Gürpınar

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Başka - Ayrılık Ayrı, Aşk Bitişik Yazılır - Yazar: Kahraman Tazeoğlu
Kafamdaki Bitler - Yazar: Sedat Sezgin

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENBİYA - 30: İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?  .

Kelime Bulma Motoru