BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bit : kehle, baş biti, filo, sirke, ufaklık, yarım kanatlılar
bîtap : bitkin, yorgun
bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitev : soylu
bitevi : biteviye, tekdüze
biteviyelik : tekdüzelik, yeknesaklık
bitey : flora, bitki örtüsü
bitik : fena, yapışık, dolaşık, ekli, tin
bitimi : son
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitirilme : mayna
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitiriş : algın
bitirme : itmam, mezuniyet, hatim, ikmal, intaç, kat, tekmil
bitirmek : yorgun, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak, yormak, mahvetmek

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitkinlik :

TDK:
isim Bitkin olma durumu, dermansızlık, zafiyet
"Kendisini bitkin hissediyordu ama tuhaf bir bitkinlikti bu." - İ. O. Anar

bitevi :
TDK:
zarf Tekdüze

bitpazarı :
TDK:
isim Eski eşyanın alınıp satıldığı pazar

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anne Kafamda Bit Var - Yazar: Tarık Akan
Bitli Pileyboy - Yazar: Arzum Uzun
Ğ, Tanların Gölgesinde Biten Kırçiçeği - Yazar: A. Didem Uslu
Bu Sonu Mutlu Biten Hikâyelerden Biri Değil - Yazar: Halil İbrahim...
Yüreğim Hala Biten Aşkımıza Ağlıyor-Yaşanmış Şehir Hikayeleri 2 - Yazar: Şenay Düdek
Biten Nehir - Yazar: Duygu Şafak Çay
Bit Pazarı - Yazar: Ahmet Köklügiller

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENBİYA - 30: İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?  .
SAD - 54: Şüphesiz bu, bizim verdiğimiz rızıktır. Ona bitmek ve tükenmek yoktur.

Kelime Bulma Motoru