BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boyacı : ahşap, sac, giyecek
boyacılıkla : fenol
boyacılıkta : astarlamak, fenol, macun çekmek
boyalı : renkli, makyajlı
boyamak : aşağılamak, renklemek
boyasıatmak : boyasısolmak
boyasısolmak : boyasıatmak
boyayan : mülevvin
boyda : soyut, mücerred
boydaş : akran, öğür
boyhane : foşa
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boylanmak : boy atmak, kad çekmek
boylu : endamlı
boyluğ : soylu, yakışıklı
boynuna : üstüne
boynuz : uzun, keratin
boynuzlamak : süsmek
boynuzlatmak : erkek
boynuzsu : boynuzumsu
boysan : yakışıklı, heybetli
boyun : şişe, sorumluluk, bey, burkulma, dal, flambaj
boyunca : süresince, boyu, boyuna
boyunduruk : esaret, lento, tavk, yug

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyalama :

TDK:
isim Boyalamak işi

boydaşlık :
TDK:
isim Boydaş olma durumu

boylu :
TDK:
1. sıfat Boyu olan
"Küçük boylu sünger isteniyorsa büyükler istenilen boyda ve biçimde kesilip kırpılır." - Halikarnas Balıkçısı
2. Boyu benzerlerinden uzun olan
"Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi." - H. E. Adıvar

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

Kelime Bulma Motoru