BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boy : kabile, klân, uzunluk, yol, ırmak, süre, uzaklık, destan, uruk, uyruk, eda, endam, batım, bod, en, gestalt, kamet, ok, ölçmek, tul
boya : renk, saptayıcı, tekstil teknikeri
boyacı : ahşap, sac, giyecek
boyacılıkla : fenol
boyalı : renkli, makyajlı
boyam : pentür
boyana : boyna
boyanması : tekstil baskı teknikeri
boyar : transilvanya'da, pentür
boyasıatmak : boyasısolmak
boyasısolmak : boyasıatmak
boyayan : mülevvin
boyda : soyut, mücerred
boydaş : akran, öğür
boyhane : foşa
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boyluğ : soylu, yakışıklı
boyna : boyana

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyatılmak :

TDK:
nsz Boyama işi yaptırılmak, boya sürdürülmek

boylanmak :
TDK:
nsz Boyu uzamak

boyacı :
TDK:
1. isim Boya satan kimse
2. Boyama işini, boyacılığı meslek edinen kimse
"Sallıyor boyacı çocuğu fırçasını." - S. F. Abasıyanık
3. Boya satılan dükkân
"Ben elimde bir gazete ile boyacıda oturuyordum." - P. Safa

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boyun Eğmeyenler - Yazar: Özen Aşut
Boyun Eğmez - Yazar: Laura Hillenbrand
Franz Kafka - Boyun Eğmeyen Hayalperest - Yazar: Michael Löwy
Bir Ömür Boyu Kıbrıs Boyun Eğiş 1 - Yazar: Mustafa Necati...

Kelime Bulma Motoru