BR ile başlayan 4 harfli kelimeler

Başında BR harfleri bulunan 4 harfli 7 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Breş, Briç, Brik, Briz, Brom, Broş, Brüt

Bazı BR ile başlayan 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


breş :

TDK:
1. isim, jeoloji Doğal çimento ile lavlı, kavkılı, kabuklu, kemikli kırıntıların kaynaşmasıyla oluşmuş kütle
2. Bir yapay mermer türü

brik :
TDK:
1. isim İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi

brom :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909, yoğunluğu 2,97 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli, sıvı bir element (simgesi Br)

Kelime Bulma Motoru