C ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 10 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Cadalozluk, Cadılaşmak, Cakalanmak, Cambazhane, Camekansız, Canavarlık, Canıacımak, Canıçekmek, Canıçıkmak, Canlandırı, Canlıcılık, Canlılarda, Cayırdamak, Cayırdatma, Cazırdamak, Cazırdatma, Cazipleşme, Cebelleşme, Cedelleşme, Celallenme, Cembiyesiz, Cemilenmek, Cengaverce, Cenkleşmek, Cephanelik, Cephelenme, Cepheleşme, Cerahatsiz, Cesaretsiz, Cevaplamak, Cevaplaşma, Cevvaliyet, Cezalanmak, Cezbelenme, Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan, Cibilliyet, Cibindirik, Cicozlamak, Ciddileşme, Ciğerdeldi, Cihanefrüz, Cihanşinas, Cihanşümul, Cihazlanma, Cilalanmak, Cilalatmak, Ciltlenmek, Ciltlenmiş, Ciltletmek, Cilvelenme, Cilveleşme, Cimrileşme, Cinsliksiz, Cisimlenme, Cisimleşme, Cismanilik, Civeleklik, Ciyaklamak, Coğrafyacı, Contalamak, Coşkulanma, Coşturulma, Cömertliği, Cumbalamak, Cumbalatma, Cumbuldama, Cumburdama, Cumhuriyet, Cumhurreis, Curcunasız, Cüceleşmek, Cücüklenme, Cücükleşme, Cükceleğen, Cylindroid

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


canıacımak : çarpma, üzülmek
canıçıkmak : ölmek
canlıcılık : animizm
canlılarda : bakteri
cedelleşme : becelleşme, cebelleşme
cesaretsiz : yüreksiz, çekingen
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cırmalamak : tırmalamak
cıvıldamak : göğsünü yırtmak
cıyaklamak : ince, ınce, ciyaklamak
cızıldamak : cızırdamak
cibilliyet : yaradılış, maya
cicozlamak : kaçmak, uzaklaşmak
cihânefrüz : parlatan
cihanşümul : evrensel, üniversal
cilveleşme : fıkırtı
cinsliksiz : eşeysiz
cismanîlik : maddîlik
ciyaklamak : cıyaklamak
cömertliği : ağanın eli tutulmaz
curcunasız : gürültüsüz, şamatasız
cylindroid : yuvaksı

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cılklaşmak :

TDK:
nsz Cılk duruma gelmek

cıyaklamak :
TDK:
ciyaklamak

cıyırdamak :
TDK:
nsz Yırtılırken cıyırtı çıkarmak

C ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Cihanbeyli (Konya)

Kelime Bulma Motoru