C ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 10 harfli 97 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Cadalozluk, Cadılaşmak, Cakalanmak, Cambazhane, Camekansız, Canavarlık, Canıacımak, Canıçekmek, Canıçıkmak, Canlandırı, Canlıcılık, Canlılarda, Cayırdamak, Cayırdatma, Cazırdamak, Cazırdatma, Cazipleşme, Cebelleşme, Cedelleşme, Celallenme, Cembiyesiz, Cemilenmek, Cengaverce, Cenkleşmek, Cephanelik, Cephelenme, Cepheleşme, Cerahatsiz, Cesaretsiz, Cevaplamak, Cevaplaşma, Cevvaliyet, Cezalanmak, Cezbelenme, Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan, Cibilliyet, Cibindirik, Cicozlamak, Ciddileşme, Ciğerdeldi, Cihanefrüz, Cihanşinas, Cihanşümul, Cihazlanma, Cilalanmak, Cilalatmak, Ciltlenmek, Ciltlenmiş, Ciltletmek, Cilvelenme, Cilveleşme, Cimrileşme, Cinsliksiz, Cisimlenme, Cisimleşme, Cismanilik, Civeleklik, Ciyaklamak, Coğrafyacı, Contalamak, Coşkulanma, Coşturulma, Cömertliği, Cumbalamak, Cumbalatma, Cumbuldama, Cumburdama, Cumhuriyet, Cumhurreis, Curcunasız, Cüceleşmek, Cücüklenme, Cücükleşme, Cükceleğen, Cylindroid

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


canıacımak : çarpma, üzülmek
canlandırı : animasyon
canlıcılık : animizm
cemilenmek : çoğullanmak
cerahatsiz : irinsiz
cesaretsiz : yüreksiz, çekingen
cevaplamak : yanıtlamak, yanıt vermek
cevaplaşma : tecâvüb
cıyaklamak : ince, ınce, ciyaklamak
cızıldamak : cızırdamak
cızırdayan : cızırtılı
cibindirik : cibinlik
cihânefrüz : parlatan
cihanşümul : evrensel, üniversal
ciltlenmiş : mücelled
cilveleşme : fıkırtı
cisimlenme : tecessüm
cismanîlik : maddîlik
cömertliği : ağanın eli tutulmaz
cumhurreis : cumhurbaşkanı, reisicumhur
curcunasız : gürültüsüz, şamatasız
cükceleğen : ağaçkakan
cylindroid : yuvaksı

Bazı C ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cazipleşme :

TDK:
isim Cazipleşmek durumu

cıyaklamak :
TDK:
ciyaklamak

cihanşinas :
TDK:
sıfat Dünyayı tanımış, her şeyi yerli yerinde bilen (kimse)
"Hemşirem, bilmem tanır mısınız, cihanşinas bir kadındır." - M. Ş. Esendal

C ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Cihanbeyli (Konya)

Kelime Bulma Motoru