C ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 7 harfli 118 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Cabadak, Cabadan, Cabalak, Cablusi, Cadaloz, Cadılık, Cağımda, Cağımdı, Cahilce, Cakasız, Camadan, Camekan, Camlama, Camlifi, Canavar, Canberk, Canevas, Canfeza, Canilik, Carlama, Cavcava, Cavlama, Cayırtı, Cazbant, Cazırtı, Cazipli, Ceberut, Cebriye, Cefakar, Cefakeş, Cehalet, Celalli, Celasun, Celayır, Cemadat, Cembiye, Cemetme, Cemiyet, Cenabet, Cenbiye, Cendere, Cenuplu, Cephane, Cepheli, Cepleme, Cerahat, Cerbeze, Cereyan, Cerrahi, Cesamet, Cesaret, Cesurca, Cevaben, Cevahir, Cevaplı, Cevelan, Cevizli, Cezaevi, Cezasız, Cezayir, Cezbeli, Cezerye, Charter, Cılkava, Cılklık, Cırboğa, Cırıltı, Cırlama, Cırtlak, Cırtlık, Cıvadra, Cıvıltı, Cıvımak, Cıvıtma, Cıyırtı, Cızgara, Cızıltı, Cızırtı, Cızlama, Cibelik, Cidalci, Ciğerci, Cilasız, Cilasun, Cilbent, Cildiye, Ciltevi, Ciltlik, Ciltsiz, Cilveli, Cimcime, Cimrice, Cinaslı, Cinayet, Cinsaçı, Cinslik, Cinyolu, Ciranta, Ciritçi, Cisimle, Cismani, Civelek, Coğrafi, Coplama, Coşarak, Coşkulu, Coşuntu, Cumbalı, Cuntacı, Curcuna, Curnata, Cübbeci, Cübbeli, Cücelik, Cümlesi, Cüsseli, Cüzamlı, Cüziyet

Bazı C ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


cadılık : huysuzluk
cağımda : yaratıcı, üretken
camlifi : fiber optik
cayırtı : gürültü
ceberut : zorbalık, acımasız, merhametsiz, zorba
cefakeş : cefalı
cehalet : bilgisizlik, bilmemezlik, bilmezlik, bilisizlik
cemadat : cansızlar
cembiye : hançer
cemiyet : dernek, topluluk, toplum, düğün, sosyete
cendere : boğaz, geçit, pres
cerahat : irin, yara, ufunet, üfunet
cesamet : büyüklük, irilik
cesurca : cesurane
cezaevi : suçlularevi, dam, hapishane, mahbes, mahpushane, mapushane
cezayir : dinar, kuzey afrika, mağrip, salyane
cılkava : çılkava
cırboğa : cılız, zayıf
cibelik : sonsuz, sonsuzluk
ciğerci : baş, ayak, sakatatçı
cilâsun : yiğit

Bazı C ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cesamet :

TDK:
isim Büyüklük, irilik
"Dağdan baktığınızda her biri beş altı fil cesametinde." - R. N. Güntekin

cevaplı :
TDK:
sıfat İçinde cevap bulunan, yanıtlı

ciğerci :
TDK:
1. isim Kesilen hayvanların ciğer, baş, ayak, işkembe vb. parçalarını satan kimse, sakatatçı
2. Ciğer pişirip satan kimse

Kelime Bulma Motoru