C ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında C harfi bulunan 8 harfli 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Cafcaflı, Cahilane, Cahiliye, Cahiller, Cahillik, Calvinci, Camanbay, Camcılık, Camlamak, Camlanma, Camlaşma, Camlatma, Camyuvar, Cancağız, Candarma, Canhıraş, Caniyane, Canlanma, Canlılık, Canlının, Capacity, Capcanlı, Carlamak, Cartadak, Cartadan, Casteddu, Castilla, Casusluk, Cavıldak, Cavlamak, Caydırış, Caydırma, Cazcılık, Cazibeli, Caziplik, Cebirsel, Cebretme, Cehdetme, Cehennem, Celeplik, Celpname, Cemaatli, Cemetmek, Cepçilik, Ceplemek, Cerheden, Cermence, Cesurane, Cesurluk, Cetbecet, Cevapsız, Cevherli, Cevizlik, Cevretme, Ceylanca, Cezbesiz, Cezbetme, Cıbıldak, Cılızlık, Cımbızcı, Cırdaval, Cırlamak, Cırlatma, Cırlayık, Cırtlama, Cıvıklık, Cıvıtmak, Cızlamak, Cızlavut, Cibinlik, Cicozluk, Ciddilik, Ciddiyet, Cihangir, Ciharıdü, Ciharıse, Ciltleme, Cilvebaz, Cilvegan, Cilvekar, Cilvesiz, Cimdallı, Cimrilik, Cinlenme, Cinleşme, Cinsiyet, Cisimcik, Civcivli, Coğrafik, Coğrafya, Cokeylik, Congalaz, Coplamak, Coplanma, Coplatma, Coşkunca, Coşturan, Coşturma, Cozutmak, Cömertçe, Cöngelez, Cumbadak, Cumbalak, Cumbasız, Cumburtu, Cumhurca, Cumudiye, Cuppadak, Curnalci, Cülusiye, Cümbüşçü, Cümbüşlü, Cümlecik, Cümlemsi, Cümleten, Cümudiye, Cünüplük, Cüretkar, Cüssesiz, Cüzzamlı

Bazı C ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


camyuvar : fanus
candarma : jandarma
canlanma : diriliş, tecessüm
capacity : yetiklik
cartadak : cartadan
cartadan : cartadak
casteddu : katalan
castilla : katalan
cavlamak : kavlamak, ölmek
cazibeli : çekici, alımlı, albenili, önemli, artur, çekimlü, davetkâr, yırtıkça
celpname : celp kâğıdı
cepçilik : yankesicilik
ceplemek : kazanmak
cıbıldak : çıplak
cırlayık : ormanlık
cızlavut : sandalet
cibinlik : cibindirik
cihangir : evrenğzip
cilvebaz : cilveli
cinsiyet : cinsellik, bireye, eşey, cinslik, seks, cins
coğrafik : coğrafî
coğrafya : ekonomik, beşerî, niteleyen, fiziksel, siyasî, fizikî, bucak, harita, jeopolitik
congalaz : cöngelez
coşturma : tehyiç
cömertçe : sakınmadan, hovardaca
cöngelez : congalaz
cumbadak : cuppadak

Bazı C ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cehennem :

TDK:
1. isim, din b. (***) Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
"Cennet, cehennem, ahiret, ebedî hayat hayallerine bir daha dönmesine imkân yoktu." - R. N. Güntekin
2. Çok sıkıntılı yer

cesurane :
TDK:
1. sıfat Cesura yakışan
"Cesurane ve daha ziyade ısrara bırakmayan bir katiyetle yalan söyledim." - H. Z. Uşaklıgil
2. zarf Cesurca
"Süratle merdivenleri çıktı, cesurane idare heyeti odasına girdi." - R. N. Güntekin

ciharıse :
TDK:
isim Zarla oynanan oyunlarda zarlardan birinin dörtlü, öbürünün üçlü düşmesi

C ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Cumayeri (Düzce)

C ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Görgü ve Casusluk - Yazar: Gail Carriger
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 63 - Toplumsal Cinsiyet 1 - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru