DANG ile başlayan kelimeler

Başında DANG harfleri bulunan 8 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Dangalaklık, Dangıldamak, Dangırdamak

10 Harfli Kelimeler

Dangalakça, Dangırdama

8 Harfli Kelimeler

Dangadak, Dangalak

4 Harfli Kelimeler

Dang

Bazı DANG ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dang :

TDK:
isim, tıp (***) Başta, kaslarda ve oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık

dangalak :
TDK:
isim Akılsız, düşüncesiz kimse
"Bu dangalağın hiçbir şeyden haberi yoktu." - Ö. Seyfettin

dangalakça :
TDK:
1. sıfat Dangalağa yakışır
2. zarf (dangala kça) Dangalağa yakışır bir biçimde

Kelime Bulma Motoru