DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayak : destek, patak, kötek, payanda, sürgü, değnek, baston, sopa, tutnuk, tuyak, tuyuk
dayaklamak : sürgülemek
dayalı : dayanmış, ilgili, dair, müstenit, mebni
dayanacak : istinatgâh, tutamak, tutamaksız
dayanaklı : mesnetli
dayanaklık : dayanak
dayanamamak : katlanamamak, sabredememek, elden gelmemek, içi götürmemek, yüreği kaldırmamak, yüzüne duramamak
dayanan : müstenit, raci
dayanca : metanet, tahammül
dayancalı : metin
dayandığı : tuttuğu dal elinde kalmak
dayangan : dayanıklı, metin
dayanıklılık : metanet, beket, çıdam, çıdık, dirayet, peklik, rasafet, şekibe, tokum
dayanıklıolmak : dayanmak
dayanıksız : dayanmayan, güçsüz, metanetsiz, çerden çöpten

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayak :

TDK:
1. isim Bir insanı veya bir hayvanı dövme işi, sopa, patak, kötek

dayanım :
TDK:
isim Bir varlığın dış etkilere karşı direnme özelliği, direnç

dayanışmak :
TDK:
nsz, -le Bir topluluğu oluşturan kişiler bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbirini kollamak, mütesanit olmak

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dayanacak Bir Bacak - Yazar: Oliver Sacks

Kelime Bulma Motoru