DAY ile başlayan kelimeler

Başında DAY harfleri bulunan 77 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Dayanıklılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Dayanıklıolmak, Dayanışmacılık

13 Harfli Kelimeler

Dayanıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Dayançsızlık, Dayanıklılık, Dayanışçılık

11 Harfli Kelimeler

Dayaklanmak, Dayanabilen, Dayanamamak, Dayandırmak, Dayanılarak, Dayanışarak, Dayanışmacı, Dayanışmalı, Dayattırmak

10 Harfli Kelimeler

Dayaklamak, Dayaklanma, Dayanaklık, Dayanaksız, Dayanamama, Dayandırma, Dayanıklık, Dayanıksız, Dayanılmak, Dayanılmaz, Dayanırlık, Dayanışmak, Dayanmamak, Dayanmayan, Dayatışmak, Dayattırma, Dayılanmak

9 Harfli Kelimeler

Dayaklama, Dayanacak, Dayanaklı, Dayanarak, Dayancalı, Dayançsız, Dayandığı, Dayanıklı, Dayanılma, Dayanışık, Dayanışma, Dayatışma, Dayatmacı, Dayıcılık, Dayılanma

8 Harfli Kelimeler

Dayaklık, Dayangan, Dayanmak, Dayanmış, Dayatmak, Dayıoğlu, Dayızade

7 Harfli Kelimeler

Dayaklı, Dayamak, Dayanak, Dayanan, Dayanca, Dayanım, Dayanış, Dayanma, Dayantı, Dayatış, Dayatma, Dayayış, Dayılık

6 Harfli Kelimeler

Dayalı, Dayama, Dayanç, Daylak

5 Harfli Kelimeler

Dayak, Dayar, Dayze

4 Harfli Kelimeler

Daye, Dayı

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dayak : destek, patak, kötek, payanda, sürgü, değnek, baston, sopa, tutnuk, tuyak, tuyuk
dayaklamak : sürgülemek
dayamak : hızla, uzatmak, kalitesiz, varmak, ulaşmak, arka vermek, belini vermek, bina etmek, diremek, vermek, vurmak, yaslamak, yastamak
dayanacak : istinatgâh, tutamak, tutamaksız
dayanaklı : mesnetli
dayanaklık : dayanak
dayanaksız : mesnetsiz, asılsız, batıl
dayanamama : zaaf
dayanamamak : katlanamamak, sabredememek, elden gelmemek, içi götürmemek, yüreği kaldırmamak, yüzüne duramamak
dayanan : müstenit, raci
dayancalı : metin
dayançsız : sabırsız
dayangan : dayanıklı, metin
dayanıklı : sağlam, metanetli, metin, mütehammil

Bazı DAY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


dayanıklılık :

TDK:
isim Dayanıklı olma durumu, dayanıklık, metanet

dayanışmacılık :
TDK:
isim, toplum bilimi Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan öğreti, solidarizm

dayılanma :
TDK:
isim Dayılanmak işi

DAY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Dayanışma En Büyük Güçtür - Yazar: Yavuz Bahadıroğlu
Dayanacak Bir Bacak - Yazar: Oliver Sacks
Şair Bu Dizelerinde Dayak İstiyor - Yazar: Zeynep Kalaycıoğlu
Hayvan Krallığında Üçlü Dayanışma - Yazar: Emin Er-Reyhani
Felsefelogos Sayı 41 - Dayanışma - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru