DİZ ile başlayan E ile biten kelimeler

Başında DİZ harfleri bulunan ve E ile biten 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Dizeleştirme

11 Harfli Kelimeler

Dizginlenme

10 Harfli Kelimeler

Dizginleme

8 Harfli Kelimeler

Dizdirme, Dizeleme

7 Harfli Kelimeler

Dizelge, Dizilme, Dizleme

5 Harfli Kelimeler

Dizge, Dizme

4 Harfli Kelimeler

Dize

Bazı DİZ ile başlayan E ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dizge :

TDK:
1. isim Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
2. felsefe Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem
"O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur." - M. C. Anday

dizginlenme :
TDK:
isim Dizginlenmek işi

dizilme :
TDK:
isim Dizilmek işi
"Bu iskemlelerin böyle karşılıklı dizilmesi zaruridir." - H. F. Ozansoy

DİZ ile başlayan E ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Dizeye Dize Geldim - Yazar: İbrahim Çelebi
İstiklal Marşı İstikbal Marşı 41 Dize 41 Yorum - Yazar: M. Fatih Andı

Kelime Bulma Motoru