DİZ ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında DİZ harfleri bulunan ve İ ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Dizanterili

9 Harfli Kelimeler

Dizanteri

7 Harfli Kelimeler

Dizemli, Dizgeli, Dizgeyi, Dizgici

6 Harfli Kelimeler

Dizici, Dizili

5 Harfli Kelimeler

Dizgi

4 Harfli Kelimeler

Dizi

Bazı DİZ ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dizanteri :

TDK:
isim, tıp (***) Ağrılı ve kanlı ishalle beliren, bağırsakta yaralara yol açan bulaşıcı, salgın hastalık, kanlı ishal

dizanterili :
TDK:
sıfat Dizanteriye yakalanmış olan (kimse)

dizi :
TDK:
1. isim Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra
"İki dizi inci."
2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
"İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz." - A. Ş. Hisar
3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
"Bir dizi olay. Olaylar dizisi."
4. dil bilgisi Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma
5. askerlik Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler
6. matematik Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı
7. müzik Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü
8. sinema, TV (***) Dizi film

DİZ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Dizi Deprem - Yazar: Gülşen Akyol

DİZ ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


VAKİA - 29: Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,.

Kelime Bulma Motoru