DON ile başlayan kelimeler

Başında DON harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Donuklaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Dondurmacılık, Donuklaştırma

11 Harfli Kelimeler

Donatımları, Donattırmak, Dondurulmak, Dondurulmuş, Donkişotluk, Donuklaşmak

10 Harfli Kelimeler

Donakalmak, Donatılmak, Donatılmış, Donatımlık, Donattırma, Dondurmacı, Dondurulma, Donmaönler, Donuklaşma

9 Harfli Kelimeler

Donakalma, Donanımlı, Donatılma, Donatımcı, Dondurmak, Dondurucu

8 Harfli Kelimeler

Donanmak, Donanmış, Donatmak, Donatmış, Donduraç, Donduran, Dondurma, Donukluk

7 Harfli Kelimeler

Donamak, Donanım, Donanma, Donatan, Donatım, Donatış, Donatma, Donatur

6 Harfli Kelimeler

Donama, Donatı, Donmak, Donmuş, Donsuz

5 Harfli Kelimeler

Donak, Donam, Donat, Dongu, Donlu, Donma, Donra, Donuk

4 Harfli Kelimeler

Done

3 Harfli Kelimeler

Don

Bazı DON ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


donak : kuşam, süs
donakalmak : donup kalmak, dumur olmak, küçük dilini yutmak, taaccüp etmek, taşlaşmak
donam : pencere, tavan
donama : süsleme, tezyin
donamak : süslemek, tezyin etmek
donanım : tesisat, döşem
donanımlı : zinde kuvvet
donanma : bayramlarda, armada, donanma gecesi
donanmak : süslenmek
donanmış : mücehhez, mütecehhiz
donat : giyim, kuşam, zenginlik, cömertlik, tonat
donatan : mücehhiz
donatılmış : bayram çocuğu, mücehhez
donatım : donatma, teçhiz, uyuşum
donatımlık : aksesuar
donatma : teçhiz, donatım
donatmak : süslemek, allayıp pullamak, bezemek, teçhiz etmek
donatmış : giydirip, kuşatmış, sevindirmiş
donatur : cömert, bağışlayıcı
donduraç : dipfriz
donduran : dondurucu
dondurma : rulo
dondurmak : buydurmak
dondurucu : donduran

Bazı DON ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


donanım :

TDK:
1. isim, denizcilik Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb. manevra araçları
2. Tesisat
"Elektrik donanımı."
3. Bir bilgisayarda bulunan fiziksel birimler

donatım :
TDK:
1. isim Donatma, teçhiz
2. Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma
3. Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler
"Orta oyununda dekor gibi donatıma da pek az yer verilmiştir." - M. And

donsuz :
TDK:
1. sıfat Don giymemiş olan
2. Yoksul
3. Serseri

DON ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Biyopsinin Dondurma Üzerindeki Etkisi - Yazar: Birol Tezcan
Küçüğe Bir Dondurma - Yazar: Tuna Kiremitçi
Ve Dondurma ve Aşk - Yazar: Faik Ardahan

Kelime Bulma Motoru