DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dur : stop
dur-ak : türemiş isim
durağanlaşmak : sabitleşmek
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
durakotu : dereotu
duraksama : tereddüt, çekinti
duraksamalı : duraksayan, tereddütlü, mütereddit
duraksamasız : tereddütsüz
duraksayarak : tereddütle
duralga : terminal
duran : durdu, toran, turgan
durarak : durup durup
durduğu : düşmek
durdurmak : durmasınısağlamak, ardını kesmek, ardınıkesmek, bloke etmek, diremek, eğlemek, frenlemek, karşılamak, önünü almak, tevkif etmek, yol kesmek
durgu : sekte
durguluk : park
durgunlaşmak : sakinleşmek
durma : eğleşme, eğlenme, tevakkuf, mayna, sekte, tural
durmadan : kesintisiz, sürekli, cepheden cepheye koşmak, fasılasız, ha bire, vira, vire
durmaksızın : boyuna, fırt fırt, geceli gündüzlü

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


durağanlık :

TDK:
isim Durağan olma durumu

duraksamak :
TDK:
nsz Ne yapmak veya ne demek gerektiğini kestiremeyerek duraklamak, tereddüt etmek
"Duraksadı, gülümsedi, kâğıda uzandı, yüzünden daha esmerdi eli, biçimliydi." - Y. Atılgan

duruşma :
TDK:
isim, hukuk Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, murafaa
"Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı." - T. Buğra

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beşikte Durduğu Gibi Durmuyor - Yazar: Dicle Keskinoğlu
Zamanın Durduğu Gün - Yazar: Rachel Joyce
Tahterevallide Dengede Durma Sanatı - Yazar: Emmanuelle Urien
Sevgiye Durmak - Yazar: İhsan Tevfik

Kelime Bulma Motoru