DUR ile başlayan kelimeler

Başında DUR harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Durgunlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Durağanlaşmak, Durulaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Durağanlaşma, Duraksamadan, Duraksamasız, Duraksayarak, Duralandırma, Durgunlaşmak

11 Harfli Kelimeler

Duraklatmak, Duraksamalı, Durdurulmak, Durgunlaşma, Durmaksızın

10 Harfli Kelimeler

Durağanlık, Duraklamak, Duraklatma, Duraklayış, Duraksamak, Duraksayan, Duraksayış, Durdurtmak, Durdurulma, Durulanmak, Durulaşmak, Duruvermek

9 Harfli Kelimeler

Duraklama, Duraksama, Duralamak, Duralayış, Durdurmak, Durdurtma, Durgunluk, Durulamak, Durulanma, Durulaşma, Durultmak, Durumları, Durumunda

8 Harfli Kelimeler

Duraklık, Durakotu, Duraksız, Duralama, Durallık, Durduraç, Durdurma, Durduruş, Durendiş, Durguluk, Durmadan, Durukluk, Duruksun, Durulama, Durulmak, Durulmaz, Durulmuş, Durultma, Durultum, Durumlar, Duruşmak

7 Harfli Kelimeler

Durağan, Duraklı, Duralga, Durarak, Durduğu, Durması, Dursayı, Durulan, Durulca, Durulma, Duruluk, Durumca, Durumda, Duruşma

6 Harfli Kelimeler

Dur-ak, Durgaç, Durgan, Durgun, Durmak, Durmuş, Dursun, Durucu, Duruma, Durumu

5 Harfli Kelimeler

Duraç, Durak, Dural, Duran, Durcu, Durdu, Durgu, Durma, Duruk, Durul, Durum, Duruş

4 Harfli Kelimeler

Dura, Duru

3 Harfli Kelimeler

Dur

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


dur-ak : türemiş isim
durağan : gelişmemiş, sabit, akışmaz, yerli, hareketsiz, sakin, yerinür
durağanlaşmak : sabitleşmek
durak : tren, tramvay, konuşmada, bürün, durgaç, nokta, tevakkuf mahalli
duraklama : vakitsiz, tevakkuf, vakfe
duraklamak : duraksamak, abuse etmek, duralamak, istasyon yapmak, tereddüt etmek
duraklık : durgunluk
durakotu : dereotu
duraksama : tereddüt, çekinti
duraksamadan : gözü kapalı, tereddütsüz
duraksamalı : duraksayan, tereddütlü, mütereddit
duraksayan : duraksamalı
duralamak : duraklamak
duralandırma : noktalama
duralga : terminal
duran : durdu, toran, turgan
durduğu : düşmek
durduraç : fren
durdurtmak : durmasınısağlamak
durgu : sekte
durgunluk : deflâsyon, dinginlik, duraklık, kış uykusu, resesyon, sakinlik

Bazı DUR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


durak :

TDK:
1. isim Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
"İlk durakta otobüsten atlayarak geriye döndüm." - S. F. Abasıyanık
2. Çok sayıda taksinin bir arada çalıştığı ve bağlı olduğu işletme
3. Kısa bir süre konaklanacak, durulacak yer
"Sonraki durağımız sebzeci Mecit in dükkânıydı." - A. Kulin
4. dil bilgisi Konuşmada, anlamın gerektirdiği biçimde kelimeler arasındaki ses kesintisi
5. edebiyat Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde ölçü kalıpları içindeki durma yerleri
6. müzik Bir ölçü uzunluğunda susma
7. Cümle sonundaki nokta

durduruş :
TDK:
isim Durdurma işi

durgun :
TDK:
1. sıfat Sakin
"Deniz masmavi, hava durgun, her taraf ılıktı." - R. H. Karay
2. Neşesiz, keyifsiz, sessiz
"Öteki durgun bir Anadolu köylüsü idi." - F. R. Atay
3. Canlı olmayan, sönük, hareketsiz
"Harp hemen tesirini gösterdi. Piyasa durgun." - Ö. Seyfettin

DUR ile başlayan İlçe isimleri

Dursunbey (Balıkesir)
Durağan (Sinop)

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sevgiye Durmak - Yazar: İhsan Tevfik

DUR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TALAK - 1: Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.
ALİ İMRAN - 117: Onların, bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendilerine zulmetmiş olan bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden kavurucu bir rüzgârın durumu gibidir. Onlara Allah zulmetmedi; fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.
HAŞR - 15: (Onların durumu) kendilerinden az önce geçmiş ve yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlara acıklı bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru