DUY ile başlayan kelimeler

Başında DUY harfleri bulunan 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırmak, Duyumsuzlaştırıcı, Duyumsuzlaştırmak

16 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaştırma

14 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşmak, Duygulandırmak, Duygusuzlaşmak

13 Harfli Kelimeler

Duyarsızlaşma, Duygulandıran, Duygulandırma, Duyumsamazlık

12 Harfli Kelimeler

Duyargalılar, Duyultulamak, Duyurulmayan

11 Harfli Kelimeler

Duyarsızlık, Duygudaşlık, Duygulanmak, Duygulanmış, Duygusallık, Duygusuzluk, Duymamazlık, Duyulabilen, Duyumsatmak, Duyumsuzluk, Duyurulması

10 Harfli Kelimeler

Duyarlıklı, Duyarlılık, Duygulanım, Duygulanış, Duygulanma, Duygululuk, Duyulmamış, Duyumculuk, Duyumölçer, Duyumsamak, Duyumsatma, Duyurmamak, Duyurulmak

9 Harfli Kelimeler

Duyguları, Duygunluk, Duymazlık, Duyultucu, Duyumsama, Duyurulan, Duyurulma

8 Harfli Kelimeler

Duyargan, Duyarlık, Duyarsız, Duygudan, Duygudaş, Duygular, Duygusal, Duygusuz, Duyulmak, Duyulmaz, Duyulmuş, Duyulsun, Duyumlar, Duyumsal, Duyumsuz, Duyurmak, Duyurucu, Duyuüstü

7 Harfli Kelimeler

Duyarca, Duyarga, Duyarlı, Duyduğu, Duyguca, Duygulu, Duygusu, Duyulan, Duyulma, Duyultu, Duyulur, Duyumlu, Duyuran, Duyurma, Duyurum, Duyusal, Duyuşan

6 Harfli Kelimeler

Duyarı, Duygan, Duygun, Duymak, Duynak, Duysal, Duyucu, Duyuru

5 Harfli Kelimeler

Duyan, Duyar, Duygu, Duyma, Duyuk, Duyum, Duyur, Duyuş

4 Harfli Kelimeler

Duyu

3 Harfli Kelimeler

Duy

Bazı DUY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


duyar : duygulu, duyarlı, duygun, hassas, hisli
duyarca : alerji
duyarı : duyarlılık, hislilik
duyarlık : hassasiyet, duygunluk, hassaslık
duyarlılık : duyarı, duyuş, empati
duygudan : soğuk
duygudaş : sempatizan, sempatik
duygudaşlık : sempati, empati
duygulandırmak : dokunmak, rikkat vermek
duygulanım : etkilenme, duygulanma, tahassüs, teessür
duygulanmak : gözleri yaşarmak, hislenmek, içine işlemek, içlenmek, kendinden geçmek, mütehassis olmak, yüreği titremek
duygulanmış : mütehassis
duygular : havâs, hissiyat
duyguları : mimik
duygululuk : çabuk, içlilik, santimantalite
duygun : duygulu, duyar, hassas
duygusuz : hissiz, duygusu, umursamaz, eşek derisi gibi, hayvan, hayvan gibi, heykel gibi, kalpsiz

Bazı DUY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


duygunluk :

TDK:
isim Duyarlılık

duygusuzluk :
TDK:
1. isim Duygusuz olma durumu, hissizlik
"İki dakika süren bu duygusuzluktan sonra bu üç dört satırın cehennemî manaları anlaşılmaya başladı." - A. H. Müftüoğlu
2. Duygusuzca davranış

duymak :
TDK:
1. -i Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
"Bir köylüden burada avlandığınızı duydum." - Halikarnas Balıkçısı
2. İşitmek, ses almak
"Çamaşırcı Fatma kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor." - Y. Z. Ortaç
3. Dokunma, koklama vb. duyularla algılamak, hissetmek
"Yüzme denilen mucizeyi ancak beş altı sene sonra avuçlarımızın içinde duyabilecektik." - B. R. Eyuboğlu
4. Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket vb. fizik durumlarından bilgi edinmek, hissetmek
"Elimin üzerinde bir böceğin gezdiğini duydum."
5. nsz Sezmek, fark etmek, hissetmek
"Güzel olmasın fakat ruhu olsun, bir şey duysun." - H. C. Yalçın

DUY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Karganın Duyduğu - Yazar: Ali Deniz Uslu

Kelime Bulma Motoru