E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
eczacılıkta : sodyum fosfat
egemenliğin : milli egemenlik
eğitilmemiş : eğitimsiz
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
eksiksizlik : kemal
eksiltmeler : tenkisat
ekspansiyon : yayılım
elektroloji : elektrik
elektroskop : yükgözler
elkoyuculuk : emperyalizm
emanetullah : sığıntı
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
enformasyon : danışma, tanıtma, haberleşme
engellenmek : dinamitlenmek, kösteklenmek, yasaklanmak
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
engelleyici : inhibe, kırıcı, yasaklayıcı
enstrümancı : onarımı
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
envestisman : yatırım
epikürcülük : epikurosçuluk
erdemsizlik : faziletsizlik
erkeçsakalı : çayırmelikesi, keçisakalı
erketecilik : gözcülük, dikizcilik
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evlendirmek : baş göz etmek, başgöz etmek, evermek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ekspozisyon :

TDK:
isim Sergileme

etenelenmek :
TDK:
nsz, biyoloji Oğulcuk veya eklentileriyle ana arasında ilgi kurmak

etiketlemek :
TDK:
-i Satışa çıkarılan mal üzerine etiket koymak

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Said'in Ehemmiyetli Talebesi Hamza - Yazar: Veysel Aydeniz

Kelime Bulma Motoru