E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
eczacılıkta : sodyum fosfat
egosantrist : benözekçi
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirici : eğlendiren, atraksiyon, gıdıklamak, maskara, maskaralaşmak, maskaralık
ehemmiyetli : önemli, mühim
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
ekleştirmek : vurmak
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksikliğini : iyileştirmek, kusur aramak
eksiklikler : nekais
eksiltmeler : tenkisat
elâstikiyet : esneklik
elektroloji : elektrik
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
elkoyuculuk : emperyalizm
emanetullah : sığıntı
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
emsalsizlik : eşsizlik
enayicesine : enayice
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
engelleyici : inhibe, kırıcı, yasaklayıcı
enstrümancı : onarımı
entelektüel : bilim, aydın

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


esrarkeşlik :

TDK:
isim Esrarkeş olma durumu

eylemsizlik :
TDK:
isim Eylemsiz olma durumu

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kahrolsun Emperyalizm ve İşbirlikçileri - Yazar: Kolektif
Kahrolsun Emperyalizm - Yazar: Mehmet Akif Ersoy

Kelime Bulma Motoru