E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ebedîleşmek : sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek, bengileşmek
eczacılıkta : sodyum fosfat
egemenliğin : milli egemenlik
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
egzomorfizm : dış başkalaşım
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
ekleştirmek : vurmak
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksiltmeler : tenkisat
ekspansiyon : yayılım
elâstikiyet : esneklik
eleştirmeli : eleştirel, tenkidî, tenkitli
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
emsalsizlik : eşsizlik
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
envestisman : yatırım
epikürcülük : epikurosçuluk
erdemsizlik : faziletsizlik
erginleşmek : dolmak, geyik etine girmek, reşit olmak, tekemmül etmek
esmayıhüsnâ : esmayışerife
eşcinsellik : homoseksüellik
etiketlemek : yaftalamak
etkileşimli : interaktif
evhamlanmak : kuşkulanmak, vehmetmek
evlendirmek : baş göz etmek, başgöz etmek, evermek, yapmak
evlilikdışı : gayri meşru
evliyaullah : veli

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


endazelemek :

TDK:
-i Endaze ile ölçmek

endüstriyel :
TDK:
sıfat Sınai
"Toplama kamplarında, endüstriyel insan öldürme düzenleri bile kurmuşlardı." - A. Boysan

erginlenmek :
TDK:
nsz Ergin duruma gelmek

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları - Yazar: Şöhret Türkmen...

Kelime Bulma Motoru