E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


eczacılıkta : sodyum fosfat
egemenliğin : milli egemenlik
egzomorfizm : dış başkalaşım
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
ehemmiyetli : önemli, mühim
ekleştirmek : vurmak
ekseriyetle : genellikle, çoğunlukla, çoklukla
eksiklikler : nekais
eksiltmeler : tenkisat
ekspozisyon : sergi
elâstikiyet : esneklik
eleğimsağma : alâimisema, gökkuşağı, gök kuşağı
elektroskop : yükgözler
eleştirmeci : eleştirmen, tenkitçi, münekkit, eleştirici
eliminasyon : eleme, çıkarma, dışarıda, bırakma
elkoyuculuk : emperyalizm
emperyalizm : yayılmacılık, elkoyuculuk, yayılımcılık
emsalsizlik : eşsizlik
endüstriyel : sınaî, işleyimsel, bina, biyokimya mütehassısı, metot mühendisi
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
envestisman : yatırım
epikürcülük : epikurosçuluk
erdemsizlik : faziletsizlik
esirgemeden : tepe tepe kullanmak
esmayıhüsnâ : esmayışerife
eşcinsellik : homoseksüellik
evcilleşmek : ehlîleşmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ebedîleşmek :

TDK:
nsz Ebedî duruma gelmek, sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek

eğlendirmek :
TDK:
-i Eğlenmesini sağlamak, eğlenmesine yol açmak
"Ne şımarıklıklar, ne hoppalıklar yapacak, beni nasıl kızdıracak ve eğlendirecekti." - R. H. Karay

entegrasyon :
TDK:
1. isim Bütünleşme
2. Uyum

E ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Endişelenme Daha Kötü Olacak - Yazar: Alida Nugent

Kelime Bulma Motoru