E ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında E harfi bulunan 11 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ebedileşmek, Eblehleşmek, Eczacılıkta, Efsaneleşme, Egemenliğin, Egosantrist, Egosantrizm, Egzomorfizm, Eğitilmemiş, Eğitimcilik, Eğitmeyurdu, Eğlendirici, Eğlendirmek, Ehemmiyetli, Ehliyetname, Einsteinium, Eklemlenmek, Eklemsizler, Ekleştirmek, Ekseriyetle, Eksicikleri, Eksiklenmek, Eksikliğini, Eksiklikler, Eksiksizlik, Eksiltilmek, Eksiltmeler, Ekspansiyon, Ekspozisyon, Elastikiyet, Eleğimsağma, Elektriksiz, Elektroloji, Elektroskop, Eleştirilme, Eleştirimci, Eleştirmeci, Eleştirmeli, Eliminasyon, Elkoyuculuk, Emanetçilik, Emanetullah, Embriyoloji, Emperyalist, Emperyalizm, Emsalsizlik, Enayicesine, Enayileşmek, Endazelemek, Endekslemek, Endekslenme, Endişelenme, Endonezyalı, Endüstriyel, Enezeleşmek, Enformasyon, Engellenmek, Engellenmiş, Engelleyici, Enginleşmek, Enstrümancı, Entegrasyon, Entelektüel, Envestisman, Epikürcülük, Eradikasyon, Erdemsizlik, Ergenleşmek, Erginlenmek, Erginleşmek, Erkeçsakalı, Erkeklenmek, Erkekleşmek, Erketecilik, Eroinmanlık, Esirgemeden, Esirgememek, Esirgemeyen, Eskatologya, Esmayıhüsna, Esmerleşmek, Esnekleşmek, Esperantocu, Esrarkeşlik, Eşcinsellik, Eşleştirmek, Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik, Evcilleşmek, Evhamlanmak, Evladiyelik, Evlendirmek, Evleviyetle, Evlilikdışı, Evliyaullah, Evrensellik, Evvelemirde, Eylemsizlik, Ezberlenmek, Ezberletmek

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


eczacılıkta : sodyum fosfat
egemenliğin : milli egemenlik
egosantrist : benözekçi
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
eğitilmemiş : eğitimsiz
eğitmeyurdu : ıslahevi
eğlendirici : eğlendiren, atraksiyon, gıdıklamak, maskara, maskaralaşmak, maskaralık
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
ekleştirmek : vurmak
eksicikleri : metal şerit kuramı
eksiltmeler : tenkisat
ekspansiyon : yayılım
ekspozisyon : sergi
elâstikiyet : esneklik
elkoyuculuk : emperyalizm
emsalsizlik : eşsizlik
engellenmek : dinamitlenmek, kösteklenmek, yasaklanmak
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
entegrasyon : bütünleşme, birleşme, uyum
entelektüel : bilim, aydın, münevver, entellektüel
envestisman : yatırım
epikürcülük : epikurosçuluk
erdemsizlik : faziletsizlik
erkeçsakalı : çayırmelikesi, keçisakalı
esirgememek : kıymak
esirgemeyen : verici
etiketlemek : yaftalamak
evlilikdışı : gayri meşru
evliyaullah : veli, dost, sevgili, ermiş, allah dostu
eylemsizlik : atalet

Bazı E ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ebedîleşmek :

TDK:
nsz Ebedî duruma gelmek, sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek

envestisman :
TDK:
isim, ekonomi Yatırım

ettirgenlik :
TDK:
isim Ettirgen olma durumu

Kelime Bulma Motoru