E ile başlayan SEL ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve SEL ile biten 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Eytişimsel

9 Harfli Kelimeler

Eğitimsel

8 Harfli Kelimeler

Ekinçsel, Eşcinsel, Eşleksel, Evrensel, Eylemsel

7 Harfli Kelimeler

Edimsel, Eğitsel, Ekinsel, Ereksel, Eşeysel

5 Harfli Kelimeler

Evsel

Bazı E ile başlayan SEL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eğitimsel :

TDK:
sıfat, eğitim bilimi Eğitimle ilgili, eğitsel, terbiyevi, pedagojik
"Affetmeyi eğitimsel bir araç olarak kullanmak isteyenler vardır." - H. Taner

ereksel :
TDK:
sıfat Erek niteliğinde olan

evrensel :
TDK:
1. sıfat Evrenle ilgili
2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
"Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır." - S. Hilav
3. zarf Dünya ölçüsünde, dünya çapında
"Evrensel düşünüyor."

E ile başlayan SEL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 52: (Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik. ) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!.

Kelime Bulma Motoru