E ile başlayan SEL ile biten kelimeler

Başında E harfi bulunan ve SEL ile biten 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Eytişimsel

9 Harfli Kelimeler

Eğitimsel

8 Harfli Kelimeler

Ekinçsel, Eşcinsel, Eşleksel, Evrensel, Eylemsel

7 Harfli Kelimeler

Edimsel, Eğitsel, Ekinsel, Ereksel, Eşeysel

5 Harfli Kelimeler

Evsel

Bazı E ile başlayan SEL ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


edimsel :

TDK:
sıfat, felsefe Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarımlı karşıtı
"Bir mermer kütlesinde bir heykel ancak tasarılı olarak vardır, o mermer işlendikçe heykel edimsel bir varlık kazanır."

eşleksel :
TDK:
sıfat, coğrafya Ekvatoral

evrensel :
TDK:
1. sıfat Evrenle ilgili
2. Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
"Çağımızın evrensel bir yaşantısıdır yalnızlık, çünkü bütün insanlar yalnızdır." - S. Hilav
3. zarf Dünya ölçüsünde, dünya çapında
"Evrensel düşünüyor."

E ile başlayan SEL ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Alçaklığın Evrensel Tarihi - Yazar: Jorge Luis Borges
Evrensel Kültür: 297 - Yazar: Kolektif
Evrensel Kültür Sayı: 298 - Yazar: Kolektif
Evrensel Kültür Sayı: 296 - Yazar: Kolektif
Evrensel Kültür Sayı: 285 - Yazar: Kolektif
Evrensel Kültür Sayı: 295 - Yazar: Kolektif
Evrensel Kültür Sayı: 280 - Yazar: Kolektif
Evrensel Kültür Sayı: 270 - Yazar: Kolektif

E ile başlayan SEL ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


FURKAN - 52: (Fakat evrensel uyarıcılık görevini sana verdik. ) O halde, kâfirlere boyun eğme ve bununla (Kur'an ile) onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver!.

Kelime Bulma Motoru