ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


etap : aşama, merhale, adım, evre
etçi : kasap
etçil : et obur, kartal, pars, sırtlan
eteklik : etek, keşan
etene : son, eş, meşime, plâsenta, döl eşi, döleşi, eten
etıbba : doktorlar, hekimler
eti : hitit, arık, keçi, kocabaş, koyun, semiz, zayıf
etibank : bank
etiketlemek : yaftalamak
etilalkol : alkol
etilen : yanıcı, renksiz, 0
etimolog : köken bilimci
etimoloji : köken bilimi
etioloji : sebep bilimi
etiyoloji : neden bilimi
etkilendirmek : tesir etmek
etkilenmek : feyzalmak, içine işlemek, müteessir olmak
etkileşim : dizgelerin, etkiler
etkileyen : büyüleyici
etkili : tesirli, müessir, acı kuvvet, aktif, canlı, çarpıcı

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etekleme :

TDK:
isim Eteklemek işi

eteklemek :
TDK:
1. -i Birinin eteğini saygı göstermek amacıyla öpmek veya öper gibi yapmak
"Sedirin yanına varıp hanımı etekledi." - E. E. Talu
2. Yaranmaya çalışmak, dalkavukluk etmek

etkilenme :
TDK:
isim Etkilenmek işi

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

Kelime Bulma Motoru