ET ile başlayan kelimeler

Başında ET harfleri bulunan 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

18 Harfli Kelimeler

Etkinlik-durgunluk

16 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirmek

15 Harfli Kelimeler

Etkisizleştirme

14 Harfli Kelimeler

Etkinleştirici, Etkinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Eterleştirmek, Etkilendirmek, Etkileyicilik, Etkinleştirme, Etkisizleşmek, Etrafınıalmak

12 Harfli Kelimeler

Eterleştirme, Etiketlenmek, Etkisizleşme

11 Harfli Kelimeler

Etenelenmek, Etenesizler, Etiketçilik, Etiketlemek, Etiketlenme, Etkileşimli, Etkinleşmek, Ettirgenlik

10 Harfli Kelimeler

Etenelenme, Eteneliler, Eterleşmek, Etiketleme, Etimolojik, Etiyopyalı, Etkilenmek, Etkilenmiş, Etkileşmek, Etkileyici, Etkincilik, Etkinlemek, Etkinleşme, Etkisizlik, Etnografya, Etyemezlik

9 Harfli Kelimeler

Eteklemek, Etekleyiş, Eterlemek, Eterleşme, Etiketlik, Etiketsiz, Etilalkol, Etimoloji, Etiyoloji, Etkilemek, Etkilenme, Etkileşim, Etkileşme, Etkileyen, Etkililik, Etkinliği, Etnolojik, Etraflıca

8 Harfli Kelimeler

Etekleme, Etenesiz, Eterleme, Etiketçi, Etiketli, Etimolog, Etioloji, Etiyopya, Etkenlik, Etkileme, Etkinlik, Etkisini, Etlenmek, Etnograf, Etnoloji, Etokrasi, Ettirgen, Ettirmek

7 Harfli Kelimeler

Eteklik, Eteneli, Etibank, Etkiler, Etkimek, Etkinci, Etkisiz, Etlenme, Etnolog, Etraflı, Ettirme, Etyaran, Etyemez, Etyopya

6 Harfli Kelimeler

Etajer, Etalon, Etamin, Etanol, Etfali, Etıbba, Etiket, Etilen, Etingü, Etkili, Etkime, Etkisi, Etleri

5 Harfli Kelimeler

Etçik, Etçil, Eteği, Etene, Etige, Etime, Etken, Etkin, Etleç, Etlik, Etmek, Etmen, Etnik, Etraf, Etsiz

4 Harfli Kelimeler

Etap, Etçi, Etek, Eten, Eter, Etgü, Etik, Etil, Etiz, Etki, Etli, Etme, Etol, Etüt, Etüv

3 Harfli Kelimeler

Eti

2 Harfli Kelimeler

Et

Bazı ET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


etamin : pamuk
etanol : alkol
etçi : kasap
eteklik : etek, keşan
eten : etene
etene : son, eş, meşime, plâsenta, döl eşi, döleşi, eten
etgü : ıyi, iyilik, etki, şiddet
etibank : bank
etiketlemek : yaftalamak
etilalkol : alkol
etilen : yanıcı, renksiz, 0
etimolog : köken bilimci
etimolojik : köken bilimsel
etioloji : sebep bilimi
etiyoloji : neden bilimi
etiyopya : afar, afrika boynuzu
etki : tesir, ağırlık, bulaşık, çağrışım, el, etgü, hasiyet, hüküm, intiba, yardım
etkilemek : aşılamak, dokunmak, işlemek, koymak, müessir olmak, rikkat vermek, silkelemek, tesir etmek
etkilenme : duygulanım, esin, sarsılma

Bazı ET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


etken :

TDK:
1. isim Etki eden şey, faktör
"Bu sanatçıların çoğunun başarısında dış ülkelerde edindikleri sahne görgü ve kültürü etken olmuştur." - M. And
2. kimya Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir
3. dil bilgisi Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı
"Kırmak, bilmek etken fiillerdir."

etkinleşme :
TDK:
1. isim Etkinleşmek durumu
2. kimya Bir molekül, bir atom veya bir iyonun normal durumundan, enerji yönünden daha zengin ve kimyasal olaya girmeye hazır olduğu duruma geçmesi

etkinleştirmek :
TDK:
-i Etkin duruma getirmek

ET ile başlayan İlçe isimleri

Etimesgut (Ankara)

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hepinize Etkin Okumalar Dilerim - Yazar: Oğuz Demiralp

ET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 108: İşte bunlar, Allah'ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez.
BELED - 11, 12, 13, 14, 15, 16: Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut aç-açık bir yoksulu doyurmaktır.
NİSA - 114: Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka yahut bir iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi isteyen (in fısıldaşması) müstesna. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.

Kelime Bulma Motoru