EZ ile başlayan kelimeler

Başında EZ harfleri bulunan 68 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ezberleyerek

11 Harfli Kelimeler

Ezberlenmek, Ezberletmek

10 Harfli Kelimeler

Ezbercilik, Ezberlemek, Ezberlenme, Ezberletme, Ezberleyiş, Ezercesine, Ezgilenmek, Ezilmesine, Ezilmişlik

9 Harfli Kelimeler

Ezberinde, Ezberleme, Ezdirtmek, Ezgilenme, Eziyetler, Eziyetsiz

8 Harfli Kelimeler

Ezberden, Ezdirmek, Ezdirtme, Ezelidir, Ezeliyet, Ezginlik, Eziyetli, Ezoterik

7 Harfli Kelimeler

Ezansız, Ezberci, Ezcümle, Ezdirme, Ezerler, Ezgiler, Ezgince, Eziklik, Ezilgen, Ezilmek, Ezilmiş, Eziyete, Ezofori

6 Harfli Kelimeler

Ezancı, Ezbere, Ezgili, Ezilir, Eziliş, Ezilme, Ezinti, Eziyet, Ezkaza, Ezrail

5 Harfli Kelimeler

Ezani, Ezber, Ezgiç, Ezgin, Ezici, Ezinç, Ezkar, Ezmek, Ezvac

4 Harfli Kelimeler

Ezan, Ezdi, Ezel, Ezen, Ezgi, Ezik, Ezim, Ezme

3 Harfli Kelimeler

Eza

2 Harfli Kelimeler

Ez

Bazı EZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ezan : banlak, ezen
ezancı : müezzin
ezberden : ezbere
ezbere : ezberleyerek, aslını, bilmeden, düşünmeden, incelemeden, ezberden
ezberinde : belleğinde
ezberleme : ad, hıfz
ezberleyerek : ezbere
ezcümle : başlıca
ezel : öncesizlik
ezelidir : kelâm-ı arabî
ezeliyet : öncesizlik
ezerler : beyler buyruğu yoksula kan ağlatır
ezgi : nağme, melodi, gidiş, yol, tarz, tempo, üzüntü, sıkıntı, ahenk, bürün, şarkı, terane, tonlama, yır
ezgili : melodik
ezgin : çürük, ezik, ezilmiş, mahzun
ezginlik : üzüntü, sıkıntı, ezinç
ezilgen : mazlum
ezilir : kıyılmak
ezilmek : akordeon olmak, altında kalmak, turşusu çıkmak, zedelenmek
ezilmiş : ezgin, mustazaf
ezilmişlik : mazlumluk

Bazı EZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ezdirtme :

TDK:
isim Ezdirtmek işi

ezmek :
TDK:
1. -i Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini değiştirmek
"Ben kendi hesabıma aruzu bir bal mumu gibi ezer, oynar, istediğim şekle sokardım." - E. B. Koryürek
2. Ağır bir şey, başka bir şeyin üzerinden geçmek, çiğnemek
"Rüzgârın içinde birbirini ezercesine kaçıştılar." - S. F. Abasıyanık
3. nsz Sıvı içinde bastırıp karıştırarak eritmek
"Şerbet için şeker ezmek. Boya ezmek."
4. Üzmek, sıkıntıya sokmak
"Seven kalbi ezmek, sevmeyen kalbi durdurmaktan daha affedilmez bir cinayettir." - A. Gündüz
5. Dayanıklılığını aşacak derecede çalıştırarak yormak
"Bu yol hayvanı ezdi."
6. Yenmek, sindirmek
"Düşmanı ezmek."
7. Harcamak
"Paraları bir haftada ezerim." - S. F. Abasıyanık

EZ ile başlayan İlçe isimleri

Ezine (Çanakkale)

Kelime Bulma Motoru