F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


façasıolmak : havalı
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
fazlalıklar : zevaid
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatıcı : rahatlatan, ferahfeza
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fındıkçılık : cilveli
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fırçalanmak : temizlenmek
fırınlanmış : fırınlı
fısfıslamak : koku
fısıldayıcı : suflör
fiilimsiler : eylemsiler
filizlenmek : gelişmeye, cücüklenmek, süymek
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fizyoterapi : fizik tedavisi
fokurdatmak : fokurdamasınısağlamak
fonksiyonel : işlevsel
fosforoskop : katı
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


feldmareşal :

TDK:
isim, askerlik Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askerî hiyerarşisinde en yüksek rütbe

fındıkkıran :
TDK:
1. isim Fındık ve buna benzer kabuklu yemişlerin kabuğunu kırmaya yarayan araç
2. İşveli, şuh, baştan çıkarıcı kadın

filizlenmek :
TDK:
1. nsz Bitki filiz vermek
2. Gelişmeye, büyümeye başlamak
"Yüreğinde onmaz bir karıncalanma vardı; onmaz bir kıpırtı dal sürüyordu, durmadan filizleniyordu." - B. Günel

Kelime Bulma Motoru