F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


fabrikasyon : yapım
fakirleşmek : yoksullaşmak
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
faydalanmak : yararlanmak, müstefit olmak
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fesholunmak : dağılmak
fındıkçılık : cilveli
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fırçalanmak : temizlenmek
fısıldayıcı : suflör
fiilimsiler : eylemsiler
fikirsizlik : düşüncesizlik
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fonksiyonel : işlevsel
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
fosforoskop : katı
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fayansçılık :

TDK:
isim Fayansçının yaptığı iş

fırçalanmak :
TDK:
1. nsz Fırça ile ovulmak, düzgünleştirilip parlatmak veya temizlenmek
"Saçlar, sımsıkı taranmış, fırçalanmış, ensesinde bir topuz yapılmıştı." - H. E. Adıvar
2. Çok azarlanmak

fırınlanmak :
TDK:
nsz Fırına konulmak veya fırında kurutulmak
"Üstüne konulan tandır oturağı çok kalın ve çok sağlam tahtadan fırınlanarak yapılmıştı." - A. Kutlu

Kelime Bulma Motoru