F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


fakirleşmek : yoksullaşmak
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklıolmak : başka olmak
farmasonluk : masonluk
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
fertiklemek : sıvışmak
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
fındıkçılık : cilveli
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fırçalanmak : temizlenmek
fırınlanmış : fırınlı
fısfıslamak : koku
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fiilimsiler : eylemsiler
fikirsizlik : düşüncesizlik
fizyoterapi : fizik tedavisi
fonksiyonel : işlevsel
fosforoskop : katı
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


faydalanmak :

TDK:
-den Yararlanmak
"Genç askerler Bulgarların harbe girmiş olmasından faydalanmak fikrindedirler." - F. R. Atay

fırıldatmak :
TDK:
-i Fırıl fırıl çevirmek
"Sapanı fırıldattı, taşı saldı."

firketeleme :
TDK:
isim Firketelemek işi

Kelime Bulma Motoru