F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


faaliyetler : ameliyat
fabrikasyon : yapım
façasıolmak : havalı
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklılaşma : ayrımlaşma
farklıolmak : başka olmak
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
fazlalıklar : zevaid
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fevkalbeşer : insanüstü
feylosofluk : filozofluk
fırçalanmak : temizlenmek
fısfıslamak : koku
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fiilimsiler : eylemsiler
fikirsizlik : düşüncesizlik
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fizyoterapi : fizik tedavisi
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


faturalamak :

TDK:
1. -i Bir malın faturasını düzenlemek
2. Ödemeyi bir kuruluşa ve kişiye havale etmek
3. Bir görevi birine yerine getirmesi için vermek
4. Bir suçu birinin üzerine yüklemek

fevkalbeşer :
TDK:
1. sıfat İnsanüstü
"Var kuvvetimle, fevkalbeşer bir kuvvetle boğazına sarıldım." - A. Gündüz
2. Üstün nitelikli (kimse)
"Abdülhak Hamit Bey, fevkalbeşer bir devden daha güzel bir mahluktur." - Y. K. Beyatlı

fingirdemek :
TDK:
1. nsz Dikkati çekecek kadar kırıtkan, oynak davranmak
"Senin tabirince kadın erkek hayli fingirdediler." - H. E. Adıvar
2. Gülüşerek sohbet etmek

Kelime Bulma Motoru