F ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 5 harfli 173 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Fabla, Facia, Fadik, Fadiş, Fagot, Fahim, Fahir, Fahiş, Fahte, Fahur, Faide, Fakat, Fakır, Fakih, Fakir, Fakül, Falan, Falcı, Falez, Falso, Falya, Fanta, Fanti, Fanus, Fanya, Farad, Faraş, Farba, Fariğ, Faril, Faris, Faroz, Farsi, Faruk, Faset, Fasık, Fasıl, Fasid, Faska, Faslı, Fason, Fatır, Fatih, Fatin, Fatma, Fatoş, Fatül, Fauna, Fayda, Fazla, Fecir, Feçes, Feeri, Fehme, Fehmi, Fehva, Fekül, Felak, Felek, Fenci, Fener, Fenik, Fenni, Fenol, Ferağ, Ferah, Ferda, Ferde, Ferdi, Feres, Ferib, Ferih, Ferik, Feriş, Ferit, Ferli, Ferma, Fesat, Fesih, Fetha, Fethi, Fetih, Fetiş, Fetüs, Fetva, Fevri, Feyiz, Fıkıh, Fıkra, Fırça, Fırın, Fırka, Fışkı, Fıtık, Fiber, Fidan, Fidye, Fifre, Figan, Figen, Figür, Fikir, Filet, Filik, Filiz, Filoz, Filum, Final, Fince, Finiş, Firak, Firar, Firek, Firez, Firik, Firma, Fiske, Fisto, Fişek, Fişka, Fişli, Fitçi, Fitil, Fitin, Fitne, Fitre, Fiyat, Fizik, Fleol, Flora, Flori, Flöre, Flört, Flüor, Fodla, Fodra, Fodul, Folyo, Fonda, Fonem, Forma, Foroz, Forsa, Forte, Forum, Forza, Fosil, Fotin, Foton, Fötör, Frank, Frenk, Fresk, Freze, Frigo, Frisa, Front, Fuadi, Fuaye, Fuhuş, Fujer, Fular, Fulse, Fulya, Funda, Funya, Furta, Furya, Fücur, Fülus, Füsun, Fütur, Füzen

Bazı F ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


facia : ağlatı, afet, trajedi
fahur : kibirli, mütekebbir
faide : sûd
fakat : yalnız, ancak, ama, lâkin, gel gelelim, gelgelelim, ne var ki
fakül : benek
falso : yanlışlık, yanlış
falya : salıverme, gözükme
fanus : süslü, saat, mum, camyuvar, korunan
faraş : kürek
faruk : haklıyı, keskin
fasık : fesatçı
fason : kesim, biçim, fason mal
fatma : fatıma, fadime, fadik, fadiş, fatoş
fehmi : anlayışa
fehva : anlam, deyim, kavram, terim
felak : tomruk, falaka
ferda : yarın, erte, yarınki
feres : at
ferih : neşeli
feriş : melek
fetha : aralık, ağız

Bazı F ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


falso :

TDK:
1. isim Yanlış davranış
"Bu iyi adamın şu kadarcık cehaleti ve falsosunu hoş görmeli." - A. Gündüz
2. müzik Bir parça çalınır veya söylenirken yapılan nota yanlışlığı
"Ahenge falso, kalın erkek sesleri de karıştı." - H. R. Gürpınar
3. Yanlışlık, hata
"Piyes; falsoları, yersiz mizansenleriyle devam ediyor." - C. Uçuk
4. spor Topun rakip oyuncuları yanıltacak biçimde eğri gitmesi

fiyat :
TDK:
1. isim Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
"Fiyatı her ne ise derhâl tediye ederim." - N. Hikmet
2. ekonomi Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı
3. ekonomi Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki
"Fiyat yükselişlerini de beş yüz mislinde durdurmayı bildi." - N. F. Kısakürek

flora :
TDK:
isim, bitki bilimi Bitki örtüsü

F ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Fatih (İstanbul)
Fatsa (Ordu)

F ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bozgunda Fetih Rüyası - Yazar: Beşir Ayvazoğlu
Paris'te Son Osmanlılar - Mediha Sultan ve Damat Ferit - Yazar: Hıfzı Topuz
Fetih Babası - Yazar: Tursun Bey
Fesat Yuvası - Yazar: İhsan Kurt
Ahmet Ferit Tek - Yazar: Yenal Ünal
Ferit Edgü'nün Hakkari'si - Yazar: Mahmure Kahraman
Bozgunda Fetih Rüyası - Yazar: Beşir Ayvazoğlu

Kelime Bulma Motoru