F ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 5 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Agraf, Ahlaf, Aktif, Amorf, Aznif, Cüruf, Datif, Ecnef, Eltaf, Elyaf, Eslaf, Esnaf, Eşraf, Eşref, Etraf, Evkaf, Evsaf, Gılaf, Güzaf, Hafif, Halef, Hanif, Harif, Hatif, Hayıf, Hazif, Hedef, Herif, Hilaf, Hoşaf, Husuf, İnsaf, İsraf, İstif, İthaf, İtlaf, Kaşif, Kavaf, Kenef, Kesif, Keşif, Keyif, Kılıf, Kifaf, Küsuf, Lütuf, Mahuf, Masif, Matuf, Motif, Mutaf, Mücef, Nahif, Nezif, Nısıf, Paraf, Pasif, Redif, Resif, Sahaf, Sakaf, Sedef, Selef, Sınıf, Şataf, Şeref, Şerif, Taraf, Tavaf, Telef, Telif, Tuhaf, Üsküf, Vasıf, Vukuf, Yulaf, Zarif, Zayıf, Zifaf, Zihaf, Zülüf

Bazı F ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ahlâf : halefler, kuşaklar
aktif : etkin, canlı, etkili, etken, hareketli, çalışkan, çımrın, ecevit, faal, türüng, yabır, yeprem
amorf : biçimsiz, şekilsiz
cüruf : dışık, dışkı
eltâf : iyilikler
eslâf : geçmişler, öncel
eşraf : ileri gelenler
etraf : çevre, yakınlar, muhit, yanlar, taraflar, tarafar, yönler, dolay, ortalık, tegre
evkaf : vakıflar
gılaf : kılıf
hafif : yeğni, kolay, hoppa, sıkıntısız, ferah, yeğnil, cengel, ciğil, cip, göbek havası, ince, inceden inceye, kaleska, kefeki, öz, pes

Bazı F ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


halef :

TDK:
isim Birinin ardından gelip onun makamına geçen kimse, ardıl, selef karşıtı

kılıf :
TDK:
1. isim Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
"Bütün vücudu sanki ziftten bir kılıf içine tıkılmış gibi idi." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Yolsuz bir işe bulunan sudan gerekçe

sakaf :
TDK:
isim Çatı, dam
"Genç âlimlerin, binbir rica, yüz bin teşekkürle gezip yıkık sakaflarının ... resimlerini almadıkları bu harabe, iki yüz yaşını çoktan doldurmuştu." - Ö. Seyfettin

F ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Posof (Ardahan)

F ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eşref Saat - Yazar: Şevket Rado
Canlı Hedef - Yazar: Ross Macdonald
Görünmez Hedef - Yazar: Suavi Kendiroğlu
Eşref Bütün Eserleri - Yazar: Ömer Faruk...
Kurgu Hedef Tahtasında- Edebiyatın Savunusu - Yazar: Gregory Jusdanis
Bilinmeyen Hedef - Yazar: Agatha Christie

F ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


SAD - 4, 5: Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.

Kelime Bulma Motoru