F ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda F harfi bulunan 9 harfli 35 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Akreditif, Anemograf, Çakırkeyf, Çinkograf, Dekoratif, Ehlivukuf, Federatif, Figüratif, Helyograf, Hidrograf, İnsiyatif, Kareograf, Kartograf, Koreograf, Kronograf, Kümülatif, Lafügüzaf, Lokomotif, Müstenkif, Müteessif, Mütekasif, Müteradif, Nominatif, Oşinograf, Paleograf, Pandantif, Pantograf, Pejoratif, Péjoratif, Prodüktif, Sismograf, Stenograf, Subjektif, Sübjektif, Termograf

Bazı F ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ehlivukuf :

TDK:
isim, hukuk Bilirkişi

figüratif :
TDK:
sıfat Betili

pejoratif :
TDK:
sıfat Küçümseyici, aşağılayıcı, kötüleyici, yerici, yermeli

F ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Hasankeyf (Batman)

Kelime Bulma Motoru