FER ile başlayan kelimeler

Başında FER harfleri bulunan 78 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ferahlandırmak, Ferahnakaşiran

13 Harfli Kelimeler

Ferahlandırma, Ferdiyetçilik

12 Harfli Kelimeler

Fermantasyon, Fermentasyon, Fersizleşmek

11 Harfli Kelimeler

Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek

10 Harfli Kelimeler

Ferahlamak, Ferahlanma, Ferahlatma, Ferasetsiz, Ferdaniyet, Ferdiyetçi

9 Harfli Kelimeler

Feracelik, Feragatli, Ferahfeza, Ferahlama, Ferahnüma, Ferasetli, Fermeneci, Fermeneli, Fersahlık, Fersizlik

8 Harfli Kelimeler

Feraceli, Ferahlık, Ferahnak, Ferdiyet, Feresran, Feriklik, Feriştah, Fermanlı, Fermejüp, Fermiyum

7 Harfli Kelimeler

Feradis, Feragat, Ferahlı, Feraset, Ferhane, Feribot, Ferişte, Fermene, Ferment, Fermuar, Fersude, Fertler

6 Harfli Kelimeler

Ferace, Ferahi, Ferman, Fernez, Fersah, Fersiz, Fertik, Feryat

5 Harfli Kelimeler

Ferağ, Ferah, Ferda, Ferde, Ferdi, Feres, Ferib, Ferih, Ferik, Feriş, Ferit, Ferli, Ferma

4 Harfli Kelimeler

Ferç, Ferd, Feri, Fert, Ferz

3 Harfli Kelimeler

Fer

Bazı FER ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


fer : canlılık, parlaklık, aydınlık, pahalılık, ışık, nur
ferâdis : bahçeler, cennetler
feragatli : vazgeçebilen
ferağ : çekilme
ferahfeza : ferahlatıcı
ferahî : bolluk, genişlik, ucuzluk
ferahlama : teferrüç
ferahlatma : terfih
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
ferahlık : genişlik, inşirah, küşayiş, yum
ferasetli : anlayışlı
ferd : zat
ferda : yarın, erte, yarınki
ferdâniyet : yalnızlık
ferdî : bireysel, kişisel
ferdiyet : teklik, bireysellik, bireylik
ferdiyetçi : bireyci
ferdiyetçilik : bireycilik, individüalizm
feres : at
feresrân : süvari
feribot : arabalı vapur
ferih : neşeli
ferik : piliç, ferik elması, korgeneral, tümgeneral
feriş : melek
ferment : maya, enzim
fermentasyon : fermantasyon

Bazı FER ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ferahlandırmak :

TDK:
-i Ferahlamasını sağlamak

ferik :
TDK:
1. isim Kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavrusu, piliç
2. Bir tür gevrek elma, ferik elması

FER ile başlayan İlçe isimleri

Ferizli (Sakarya)

FER ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Soğuk Feryat - Yazar: Sefa Alkaya
Sessiz Feryat - Yazar: İlhan Akın

Kelime Bulma Motoru