Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anjiyografi : anjiyo
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
camlifi : fiber optik
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
epigrafi : yazıt bilimi
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
gayrisafi : karışık, katışık
hafi : gizli, saklı, hâb-ı
hedefi : kör nişancılık
hidrografi : subilgisi
kâfi : yeterli, yeter, yetişir
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kartografi : haritacılık
koregrafi : koreografi
kriptografi : şifreyazım
kromatografi : renkseme
leksikografi : sözlük bilimi
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
menafi : yararlar, faydalar
monografi : tekyazım
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış
musaffî : arıtan
münafi : aykırı
mündefi : defedilmiş
müntefi : faydalanan, kazanan
nafi : yararlı, kazançlı
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
ototrofi : öz beslenme
refî : yüksek, yüce
safi : katıksız, duru, temiz

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bibliyografi :

TDK:
isim Kaynakça

heterotrofi :
TDK:
isim, biyoloji Dış beslenme

menafi :
TDK:
isim Yararlar, faydalar

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Turgut Özal - Biyografi - Yazar: Hikmet Özdemir
Biyografi Kitabı - Yazar: Mahmut Çetin
Marco Pantani'nin Ölümü - Bir Biyografi - Yazar: Matt Rendell
Galata, Pera, Beyoğlu: Bir Biyografi - Yazar: John Freely
TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen Kısa Biyografi - Yazar: Derleme
Rosebud Biyografi Parçacıkları - Yazar: Pierre Assouline
Habermas - Entelektüel Bir Biyografi - Yazar: Matthew G. Specter
TKP MK Genel Sekreteri İsmail Bilen Kısa Biyografi - Yazar: Derleme
Habermas - Entelektüel Bir Biyografi - Yazar: Matthew G. Specter

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUMER - 36: Allah kuluna kâfi değil midir? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah, kimi saptırırsa artık onun yolunu doğrultacak biri yoktur.

Kelime Bulma Motoru