Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
bifyografi : yaşamöyküsü
camlifi : fiber optik
demografi : nüfus bilimi
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
felsefî : ideoloji
filozofi : felsefe
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikâfi : yetersiz, yetmez
hedefi : kör nişancılık
hidrografi : subilgisi
ideografi : karakter
kaligrafi : hüsnühat, güzel yazı sanatı
kardiyografi : elektrokardiyografi
kareografi : koreografi
kartografi : haritacılık
keçisedefi : keçisakalı
koregrafi : koreografi
kriptografi : şifreyazım
kromatografi : renkseme
leksikografi : sözlük bilimi
litografi : litografya, taşbaskı, taşbasması, taş basması
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
monografi : tekyazım
muntafi : sönmüş, sönük, bastırılmış
musaffî : arıtan
münafi : aykırı
müntefi : faydalanan, kazanan
nafi : yararlı, kazançlı
nefi : olumsuzluk
oşinografi : ana deniz bilimi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kûfî :

TDK:
kûfi

müdafi :
TDK:
1. isim Savunucu
2. hukuk Bir davada, davacı veya davalının haklarını savunan kimse

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Son Müdafaa & Divan-ı Örfi ve Avnullah el-Kazımi - Yazar: Avnullah el-Kazımi

Kelime Bulma Motoru