Fİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

19 Harfli Kelimeler

Elektrokardiyografi

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

13 Harfli Kelimeler

Fotolitografi, Telefotografi

12 Harfli Kelimeler

Bibliyografi, Biyojeografi, Daktilografi, Kardiyografi, Kromatografi, Leksikografi, Otobiyografi

11 Harfli Kelimeler

Anjiyografi, Çayırsedefi, Heterotrofi, Kriptografi, Metalografi, Stereografi, Stratigrafi

10 Harfli Kelimeler

Bifyografi, Çinkografi, Hidrografi, İkonografi, Kareografi, Kartografi, Keçisedefi, Koreografi, Oşinografi, Paleografi, Pekmezkefi, Petrografi, Pornografi, Radyografi, Sintigrafi, Stenografi

9 Harfli Kelimeler

Biyografi, Demografi, Fonografi, Gayrikafi, Gayrisafi, İdeografi, Kaligrafi, Koregrafi, Litografi, Monografi, Nomografi, Petografi, Serigrafi, Tasavvufi, Tipografi, Tomografi

8 Harfli Kelimeler

Epigrafi, Filozofi, Otografi, Ototrofi

7 Harfli Kelimeler

Camlifi, Coğrafi, Felsefi, Muntafi, Musaffi, Mündefi, Müntefi, Mürtefi, Müstafi

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Hanefi, Hedefi, Hurufi, Menafi, Müdafi, Münafi

5 Harfli Kelimeler

Elifi, Mahfi, Menfi, Terfi

4 Harfli Kelimeler

Amfi, Hafi, Kafi, Kufi, Nafi, Nefi, Örfi, Refi, Safi, Sofi, Sufi, Şefi, Urfi

3 Harfli Kelimeler

Afi

2 Harfli Kelimeler

Fi

Bazı Fİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


afi : gösteriş, çalım, caka, cav, fiyaka
agrafi : yazma yitimi
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
coğrafî : coğrafik
elektrokardiyografi : kardiyografi, elektro
felsefî : ideoloji
filozofi : felsefe
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
hedefi : kör nişancılık
heterotrofi : dış beslenme
ideografi : karakter
kardiyografi : elektrokardiyografi
kareografi : koreografi
keçisedefi : keçisakalı
koregrafi : koreografi
koreografi : koregrafi, kareografi
leksikografi : sözlük bilimi
mahfi : gizli, saklanmış
musaffî : arıtan
müdafi : savunucu, avukat
münafi : aykırı
mündefi : defedilmiş
mürtefi : yükselen, yüksek, yüce, mualllâ
nefi : olumsuzluk
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
ototrofi : öz beslenme
safi : katıksız, duru, temiz, net, yalnız, sadece
stenografi : steno
sufi : sofi
şefi : şefaatçi
telefotografi : fotoğraf

Bazı Fİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


heterotrofi :

TDK:
isim, biyoloji Dış beslenme

leksikografi :
TDK:
isim Sözlükçülük

tipografi :
TDK:
1. isim Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi, tipografya
2. Basım

Fİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Orkestra Şefi - Yazar: Sarah Quigley

Kelime Bulma Motoru