FİT ile başlayan kelimeler

Başında FİT harfleri bulunan 26 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Fitopatoloji

11 Harfli Kelimeler

Fitillenmek

10 Harfli Kelimeler

Fitillemek, Fitillenme, Fitnecilik, Fitnelemek

9 Harfli Kelimeler

Fitilleme, Fitlenmek, Fitneleme

8 Harfli Kelimeler

Fitçilik, Fitilsiz, Fitlemek, Fitlenme, Fitnelik

7 Harfli Kelimeler

Fitilci, Fitilli, Fitleme, Fitneci, Fitneli

6 Harfli Kelimeler

Fitret

5 Harfli Kelimeler

Fitçi, Fitil, Fitin, Fitne, Fitre

3 Harfli Kelimeler

Fit

Bazı FİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


fitil :

TDK:
1. isim Lambada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
"Lambanın fitili biraz daha açılmış." - Y. Z. Ortaç
2. Derin yaraların tedavisinde, yara içine salınan steril gazlı bez şeridi
"Fitiller işliyor azgın yarada" - Halk türküsü
3. Anüse konulan donmuş yağ kıvamında ve koni biçiminde ilaç
4. Eskiden topları ve şimdi lağımları ateşlemekte kullanılan kaytan biçiminde tutuşturucu madde
5. Kumaşın altına kaytan biçiminde bükülmüş bir şey koyup üstten dikerek yapılan kabartma yol
6. Koltuk, sandalye vb. oturulan eşyanın yapımında dikiş veya çivileri gizlemekte kullanılan şerit
7. Yollu bir biçimde dokunmuş kumaş
8. Elli kâğıtla oynanan ve en az sayısı olanın kazanması kuralına dayanan bir iskambil oyunu
"Fitil oynarken kâğıtları bir müddet masaya bırakır." - S. F. Abasıyanık
9. 0,0125 gram olan ağırlık ölçü birimi

fitillenmek :
TDK:
1. nsz Fitil takılmak
2. Kızdırılmak, kışkırtılmak

fitilli :
TDK:
1. sıfat Fitili olan veya fitille ateşlenen
"Fitilli çakmak. Fitilli top."
2. Üzerinde dokuma doğrultusunda fitiller olan (kumaş)
"Fitilli kadife."

FİT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 193: Fitne tamamen yok edilinceye ve din (kulluk) de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.
BAKARA - 217: Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.
BAKARA - 27: Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.

Kelime Bulma Motoru