FO ile başlayan L ile biten kelimeler

Başında FO harfleri bulunan ve L ile biten 10 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Fonksiyonel

10 Harfli Kelimeler

Fosforışıl

9 Harfli Kelimeler

Fotomodel

7 Harfli Kelimeler

Fotosel

6 Harfli Kelimeler

Formel, Formol, Formül

5 Harfli Kelimeler

Fodul, Fosil

3 Harfli Kelimeler

Fol

Bazı FO ile başlayan L ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fodul :

TDK:
sıfat Üstünlük taslayan, kibirlenen

formel :
TDK:
1. sıfat Biçimsel
2. Resmî

formül :
TDK:
1. isim Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı
2. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek
"Cevap formülü son derece basit idi." - F. R. Atay
3. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım
4. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem
"Her yerde yapılabilen bir şey yalnız formülleri, şekilleri değişir." - A. Gündüz
5. matematik Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım
6. kimya Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram
7. kimya Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı
"Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir."

Kelime Bulma Motoru