FO ile başlayan U ile biten kelimeler

Başında FO harfleri bulunan ve U ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Folklorcu

8 Harfli Kelimeler

Fosforlu

7 Harfli Kelimeler

Fokurtu, Fosurtu

6 Harfli Kelimeler

Forslu

Bazı FO ile başlayan U ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


fokurtu :

TDK:
isim Sıvıların fokurdama sırasında çıkardığı sesin adı

folklorcu :
TDK:
1. isim Halk bilimci
2. Halk oyunlarını öğreten veya oynayan kimse

forslu :
TDK:
1. sıfat Üzerine fors çekilmiş (gemi, otomobil)
2. Sözü geçer, güçlü

Kelime Bulma Motoru