GA ile başlayan İ ile biten kelimeler

Başında GA harfleri bulunan ve İ ile biten 51 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Gayrikabilitelafi

16 Harfli Kelimeler

Gastroenteroloji, Gastroentoroloji

15 Harfli Kelimeler

Gastroentroloji

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti, Gayriihtiyari

11 Harfli Kelimeler

Galvanotipi, Gardenparti, Gastroskopi, Gayriahlaki, Gayriinsani, Gayrikanuni, Gayrikıyasi, Gayrinizami

10 Harfli Kelimeler

Galvanizci, Galvanizli, Gastronomi, Gayriciddi, Gayriiradi, Gayrisıhhi, Gayrişuuri

9 Harfli Kelimeler

Garametli, Garantili, Gayriakli, Gayriilmi, Gayrikafi, Gayrisafi, Gayrivaki, Gazometri

8 Harfli Kelimeler

Galerici, Garpkari, Gayretli, Gazeteci

7 Harfli Kelimeler

Gaileli, Galaksi, Gametli, Garanti

6 Harfli Kelimeler

Gabari, Galeri, Garami, Gayeli, Gazeki

5 Harfli Kelimeler

Garbi, Garni, Gayri

4 Harfli Kelimeler

Gabi, Gahi, Gali, Gani, Gari, Gazi

Bazı GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gabi : anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
gâhî : bazen
gaileli : dertli
galaksi : gök ada, gökada
gali : artık
gani : zengin, varlıklı, bol
garametli : kadersiz
garanti : güvence, inanca, teminat, kesinlikle
garantili : güvenceli
garbî : batı
gari : artık
gastroenteroloji : sindirim bilimi
gastroentroloji : sindirimbilim
gastroskopi : mide görüm
gayeli : amaçlı
gayretli : çalışkan, acar, aşur, ceben, çabacı, çigen, çigendik, gayur
gayri : artık, başka, diğer, gayrı, maada
gayriahlâkî : ahlâksızca
gayriaklî : irrasyonel, akıl dışı
gayriciddî : lâubalî, ciddiyetsiz
gayriihtiyarî : istemeksizin, düşünmeden
gayriilmî : bilim dışı
gayriiradî : istençsiz, iradesiz, istenç dışı
gayrikabilitelâfi : onarılamaz
gayrikâfi : yetersiz

Bazı GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


galeri :

TDK:
1. isim Bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
"Loşluğunu ışıklar bile gidermeyen koyu mavi bir uzun galeriye girdik." - R. E. Ünaydın
2. Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon
"Hilmi Bey in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi." - S. Ayverdi
3. Maden ocaklarında açılan yer altı yolu
4. Otomobil alınıp satılan yer

galvanizli :
TDK:
sıfat Galvanizlenmiş (madde)

GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Garanti Karantina - Yazar: Murat Menteş

GA ile başlayan İ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 23: Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.

Kelime Bulma Motoru