GA ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında GA harfleri bulunan ve K ile biten 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Garplılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Gazaplandırmak

13 Harfli Kelimeler

Galvanizlemek

12 Harfli Kelimeler

Gammazlanmak, Garantilemek, Garplılaşmak, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimutabık, Gazlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Gacırdatmak, Gadrolunmak, Gailesizlik, Gammazlamak, Gangsterlik, Garazkarlık, Gardiyanlık, Garipleşmek, Gavurlaşmak, Gayretlilik, Gazaplanmak, Gazelhanlık, Gazellenmek, Gazetecilik, Gazinoculuk

10 Harfli Kelimeler

Gacırdamak, Gagalanmak, Gagalaşmak, Garibanlık, Garipsemek, Gayrilayık, Gazozculuk

9 Harfli Kelimeler

Gaddarlık, Gadretmek, Gadrolmak, Gagalamak, Gamlanmak, Gammazlık, Gamsızlık, Garpçılık, Garplılık, Garsonluk, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gaşyolmak, Gazetelik, Gazlanmak, Gazlaşmak

8 Harfli Kelimeler

Gadirlik, Gafillik, Gaklamak, Galgamak, Gamlılık, Gariplik, Gavurluk, Gazlamak

7 Harfli Kelimeler

Gabilik, Gaiplik, Gazilik

6 Harfli Kelimeler

Gaspak

4 Harfli Kelimeler

Gark

3 Harfli Kelimeler

Gak

Bazı GA ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gabilik : anlayışsızlık, ahmaklık, bönlük
gaddarlık : kıyıcılık:, kıyıcılık, gâvurluk
gadirlik : kıygı, gadir
gadretmek : haksızlık etmek
gafillik : gaflet
gagalamak : azarlamak, hırpalamak, didiklemek
gagalanmak : azarlanmak, hırpalanmak
gamlanmak : tasalanmak, kaygılanmak
gamlılık : melal
gammazlamak : kovlamak, kötülemek, çekiştirmek, fitnelemek
gammazlanmak : kovlanmak
gamsızlık : tasasızlık, kaygısızlık
gariplik : garabet, acayiplik, fevz, yadlık
garipsemek : alışamamak, yadırgamak
garpçılık : batıcılık
garplılaştırmak : batılılaştırmak
garplılık : batılılık
gasbetmek : kapmak
gaspak : süslü, müzeyyen
gaspetmek : zorla
gaşyolmak : esrimek
gayrilâyık : yakışmaz, yakışıksız
gazabınıyenmek : öfkesini
gazaplandırmak : öfkelendirmek, kızdırmak

Bazı GA ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gacırdatmak :

TDK:
-i Gacırdamasına sebep olmak

gamlanmak :
TDK:
nsz Tasalanmak, üzüntü duymak, kaygılanmak

gammazlamak :
TDK:
-i, -e İspiyonlamak
"Ona, Celâl seni müdüre gammazlıyor, haberin olsun, dedi." - P. Safa

GA ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gazilik ve Kimlik - Yazar: Bektaş Tufan Güneş

Kelime Bulma Motoru