GA ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında GA harfleri bulunan ve K ile biten 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Garplılaştırmak

14 Harfli Kelimeler

Galvanizlenmek, Galvanizletmek, Gazabınıyenmek, Gazaplandırmak

13 Harfli Kelimeler

Galvanizlemek

12 Harfli Kelimeler

Gammazlanmak, Garantilemek, Garplılaşmak, Gayretkeşlik, Gayretlenmek, Gayretsizlik, Gayrimutabık, Gazlaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Gacırdatmak, Gadrolunmak, Gailesizlik, Gammazlamak, Gangsterlik, Garazkarlık, Gardiyanlık, Garipleşmek, Gavurlaşmak, Gayretlilik, Gazaplanmak, Gazelhanlık, Gazellenmek, Gazetecilik, Gazinoculuk

10 Harfli Kelimeler

Gacırdamak, Gagalanmak, Gagalaşmak, Garibanlık, Garipsemek, Gayrilayık, Gazozculuk

9 Harfli Kelimeler

Gaddarlık, Gadretmek, Gadrolmak, Gagalamak, Gamlanmak, Gammazlık, Gamsızlık, Garpçılık, Garplılık, Garsonluk, Gasbetmek, Gasletmek, Gaspetmek, Gaşyolmak, Gazetelik, Gazlanmak, Gazlaşmak

8 Harfli Kelimeler

Gadirlik, Gafillik, Gaklamak, Galgamak, Gamlılık, Gariplik, Gavurluk, Gazlamak

7 Harfli Kelimeler

Gabilik, Gaiplik, Gazilik

6 Harfli Kelimeler

Gaspak

4 Harfli Kelimeler

Gark

3 Harfli Kelimeler

Gak

Bazı GA ile başlayan K ile biten kelimelerin eş anlamlıları


gabilik : anlayışsızlık, ahmaklık, bönlük
gadirlik : kıygı, gadir
gadretmek : haksızlık etmek
gafillik : gaflet
gagalanmak : azarlanmak, hırpalanmak
galgamak : zıplamak
gamlanmak : tasalanmak, kaygılanmak
gamlılık : melal
gammazlık : fitnecilik, kovculuk
gamsızlık : tasasızlık, kaygısızlık
gariplik : garabet, acayiplik, fevz, yadlık
garipsemek : alışamamak, yadırgamak
gark : boğulma
garpçılık : batıcılık
garplılaşmak : batılılaşmak
garplılaştırmak : batılılaştırmak
garplılık : batılılık
gasbetmek : kapmak
gaspak : süslü, müzeyyen
gaspetmek : zorla
gaşyolmak : esrimek
gâvurluk : dinsizlik, acımasızlık, insafsızlık, gaddarlık
gayrilâyık : yakışmaz, yakışıksız
gazabınıyenmek : öfkesini
gazaplandırmak : öfkelendirmek, kızdırmak
gazilik : yiğitlik
gazlamak : kaçmak

Bazı GA ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gaiplik :

TDK:
1. isim Gaip olma durumu
2. hukuk Bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi

galvanizlenmek :
TDK:
nsz Galvanizleme işi yapılmak

garplılaştırmak :
TDK:
-i Batılılaştırmak

Kelime Bulma Motoru