GA ile başlayan T ile biten kelimeler

Başında GA harfleri bulunan ve T ile biten 23 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Gayrimahdut, Gayrimümbit

10 Harfli Kelimeler

Gayrivarit

9 Harfli Kelimeler

Galibiyet, Gazeliyat

8 Harfli Kelimeler

Gaybubet, Gayzerit

7 Harfli Kelimeler

Gabavet, Galalit, Galenit, Ganimet, Garabet, Gastrit

6 Harfli Kelimeler

Gaflet, Gallat, Galyot, Gambot, Gayret

5 Harfli Kelimeler

Galat, Gamet, Gavıt, Gavot, Gayet

Bazı GA ile başlayan T ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


gaflet :

TDK:
isim Aymazlık
"Ah işte tövbe ettik bütün suçlarımızdan / Bir gaflet perdesiydi gözlerimizi saran" - E. B. Koryürek

galibiyet :
TDK:
isim Yengi
"İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler." - Atatürk

ganimet :
TDK:
1. isim Savaşta düşmandan zorla ele geçirilen mal
"Burunları bile kanamadan ganimete kavuşacaklardı." - F. F. Tülbentçi
2. Bir rastlantı sonucu ele geçen kazanç veya imkân
3. Yağma sonrasında elde kalan mal, çalıntı

GA ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Garabet Meleği - Yazar: Edgar Allan Poe
Ganimet Avcısı Sil - Yazar: Cor Bruijn
Garabet Meleği - Yazar: Edgar Allan Poe

GA ile başlayan T ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 47: Eğer içinizde (onlar da savaşa) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşarlardı. İçinizde, onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir.
AHZAP - 54: Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.
YASİN - 79: De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.

Kelime Bulma Motoru